בוקר

צהריים

ערב

לילה

30.11 | היום

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו סביב הממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח,  יתכן גשם נקודתי בצפון בשעות הצהריים.

בערב ובלילה יתכנו ערפילים מקומיים במורדות המערביים של ההרים.

 בחרו יום לתחזית