בוקר

צהריים

ערב

לילה

7.3 | היום

תהיה ירידה בטמפרטורות בחלקים המערביים של הארץ אך הן עדין יהיו גבוהות מהרגיל.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח.

מהערב העננות תתרבה ויעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

 בחרו יום לתחזית