Wind Turbines

ארכיון תחזיות

כאן תוכלו לקבל כל תחזית שהונפקה באתר במלל החל מנובמבר 2020.

ברקים.png

בוקר

גשום.png

צהריים

ירח עם גשם מקומי.png

ערב

ירח עם גשם מקומי.png

לילה

יום רביעי 27.10.2021

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן יהיו סביב הממוצע.

יעשה מעונן חלקית ונוח,  בשעות הצהריים ייתכן טפטוף-גשם מקומי באזור ההרים.

מהערב ישררו ערפילים מקומיים בהרים.