Sky

ארכיון תחזיות

כאן תוכלו לקבל כל תחזית שהונפקה באתר במלל החל מנובמבר 2020.

בוקר

צהריים

ערב

לילה

15.11 | היום

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו סביב הממוצע.​

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח,  יתכן גשם נקודתי בצפון בשעות הצהריים.

בערב ובלילה יתכנו ערפילים מקומיים במורדות המערביים של ההרים.