November 1, 2019

אוקטובר 2019 הסתיים כחם מהרגיל מהממוצע וזהו החודש ה-6 ברצף שחם מן הממוצעים.

כמויות המשקעים היו לא אחידות כיאה לעונת מעבר ברחבי הארץ,   אזורים מסוימים קיבלו עשרות מ"מ של גשם בעוד במקומות סמוכים הכמויות שירדו היו זעומות.

הסיבה לכך נעוצה ברצף חריג של ימים שהחל באמצע החודש ונמשך עד סופו שבמהלך כל יום שררו באזורנו תנאי א...

October 13, 2019

השבוע נרגיש שאנו כבר עמוק בתוך הסתיו,  אולם לא על חלקו הקריר אלא החם .

סקירה סינופטית:

החל מהיום (ראשון): עקב הצפנה משמעותית של רכס מדרום עם מוקד מעל אזור תורכיה ויוון,   אצלנו בהשראת אפיק ים סוף תחול חולשה ברכס ויצירה של שקע רום מנותק ממערב אלינו ואנו נהיה מושפעים מקדמתו בימים הקרובים.

במקביל כפי שצוין אפיק ים...

October 2, 2019

ספטמבר 2019 הסתיים כחם במעט מהרגיל בעונה אך לא במידה קיצונית.

החודש התאפיין ביציבות מבחינת מזג האוויר ולא היו אירועים חריגים,   אירוע בולט היה כשירדו גשמי קיץ מדידים בצפון הארץ כאשר בנהריה בחוף הצפוני ובבית אורן בכרמל נמדדו כ-9 מ"מ של גשם.

לסיכום קיץ 2019 הסתיים כחם מהממוצע,  אולם בעקר בעשור האחרון היו קיצים חמים יו...

Please reload