top of page

 התחזית לחמישה הימים הקרובים

תשקיף.jpg

תשקיף לחמישה הימים הקרובים יום ראשון 15.11.2020: גשום

יום ראשון:

תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה קריר מהרגיל

בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים בליווי סופות רעמים,

ברקים, ברד ופרצי רוח חזקים ירדו בצפון הארץ ובמרכזה.

במהלך הבוקר הגשמים ייחלשו אך עדין יוסיפו לרדת

מדי פעם בליווי סופות רעמים בודדות.

בדרום הארץ ירד גשם מקומי.

משעות הערב תחול הפחתה נוספת והיחלשות

בגשמים אך הם עדין ירדו מקומית בעקר

לאורך החוף.

רוח מערבית\צפון מערבית ערה תנשב בצהריים.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

יום שני:

 

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות ויוסיף

להיות קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשם מקומי מדי פעם

ירד בבוקר בעקר בחוף ובצהריים באזורי ההרים.

יתכנו סופות רעמים יחידות.

בערב יתכן גשם מקומי בליווי סופות רעמים

לאורך החוף.

יום שלישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו

רגילות בעונה.

יעשה מעונן חלקית ומקומית מעונן

ויתכן טפטוף-גשם מקומי תחילה לאורך החוף

ובצהריים באזורי ההרים.

ייתכנו סופות רעמים יחידות.

במהלך אחר הצהריים הגשמים ייפסקו והשמיים

יתבהרו.

בערב יתכן ערפל בהר הנגב שיתנקה בהמשך

הלילה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בעמקי הצפון 

וצפון הנגב.

בלילה תנשב רוח מזרחית ערה בהרי הצפון.

יום רביעי:

 

תחול התחממות והתייבשות בעקר בחלקים המערביים

של הארץ והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני וקריר

בהרים וחמים ביתר האזורים.

יתכן טפטוף-גשם נקודתי במזרח הארץ משעות אחר

הצהריים.

קיים סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.

במהלך היום תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה

בצפון הארץ ובהרים.

*יום חמישי:

 

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני,  וקריר בהרים

וחמים ויבש ביתר האזורים.

במהלך היום יתכן טפטוף-גשם מקומי במזרח הארץ וקיים

סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.

בנוסף, במהלך הצהריים יחדור אוויר קריר ולח יותר מהים לחופים.

בלילה יתכן גשם לאורך החוף

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שבת  (14.11.2020)

*הערה:  יום חמישי הוא יום מורכב וקשה לחיזוי ולכן התחזית ליום זה עשויה להשתנות במידה ניכרת ומומלץ להמשיך לעקוב אחר יום זה גם במהלך הימים הבאים.

bottom of page