ארכיון תחזיות

כאן תוכלו לקבל כל תחזית שהונפקה באתר החל מיולי 2016.

אוקטובר 2020

נובמבר 2020

תשקיף יום ראשון 1.11.2020
תשקיף יום ראשון 1.11.2020

תשקיף יום שני 2.11.2020
תשקיף יום שני 2.11.2020

תשקיף יום ראשון 15.11.2020
תשקיף יום ראשון 15.11.2020

תשקיף יום ראשון 1.11.2020
תשקיף יום ראשון 1.11.2020

1/15

ספטמבר 2020

תשקיף יום שלישי 1.9.2020
תשקיף יום שלישי 1.9.2020

תשקיף יום רביעי 2.9.2020
תשקיף יום רביעי 2.9.2020

תשקיף יום רביעי 30.9.2020
תשקיף יום רביעי 30.9.2020

תשקיף יום שלישי 1.9.2020
תשקיף יום שלישי 1.9.2020

1/30
תשקיף יום חמישי 1.10.2020
תשקיף יום חמישי 1.10.2020

תשקיף יום שישי 2.10.2020
תשקיף יום שישי 2.10.2020

תשקיף יום שבת 31.10.2020
תשקיף יום שבת 31.10.2020

תשקיף יום חמישי 1.10.2020
תשקיף יום חמישי 1.10.2020

1/31

אוגוסט 2020

תשקיף יום שבת 1.8.2020
תשקיף יום שבת 1.8.2020

תשקיף יום ראשון 2.8.2020
תשקיף יום ראשון 2.8.2020

תשקיף יום שני 31.8.2020
תשקיף יום שני 31.8.2020

תשקיף יום שבת 1.8.2020
תשקיף יום שבת 1.8.2020

1/31

יולי 2020

תשקיף יום ראשון 1.7.2020
תשקיף יום ראשון 1.7.2020

תשקיף יום רביעי 8.7.2020
תשקיף יום רביעי 8.7.2020

תשקיף יום שישי 31.7.2020
תשקיף יום שישי 31.7.2020

תשקיף יום ראשון 1.7.2020
תשקיף יום ראשון 1.7.2020

1/25

מאי 2020

תשקיף יום שישי 1.5.2020
תשקיף יום שישי 1.5.2020

תשקיף יום שבת 2.5.2020
תשקיף יום שבת 2.5.2020

תשקיף יום ראשון 31.5.2020
תשקיף יום ראשון 31.5.2020

תשקיף יום שישי 1.5.2020
תשקיף יום שישי 1.5.2020

1/31

מרץ 2020

תשקיף יום ראשון 1.3.2020
תשקיף יום ראשון 1.3.2020

תשקיף יום שני 2.3.2020
תשקיף יום שני 2.3.2020

תשקיף יום שלישי 31.3.2020
תשקיף יום שלישי 31.3.2020

תשקיף יום ראשון 1.3.2020
תשקיף יום ראשון 1.3.2020

1/31

יוני 2020

תשקיף יום שני 1.6.2020
תשקיף יום שני 1.6.2020

תשקיף יום שלישי 2.6.2020
תשקיף יום שלישי 2.6.2020

תשקיף יום שלישי 30.6.2020
תשקיף יום שלישי 30.6.2020

תשקיף יום שני 1.6.2020
תשקיף יום שני 1.6.2020

1/30

אפריל 2020

תשקיף יום רביעי 1.4.2020
תשקיף יום רביעי 1.4.2020

תשקיף יום חמישי 2.4.2020
תשקיף יום חמישי 2.4.2020

תשקיף יום חמישי 30.4.2020
תשקיף יום חמישי 30.4.2020

תשקיף יום רביעי 1.4.2020
תשקיף יום רביעי 1.4.2020

1/30

פברואר 2020

תשקיף יום שבת 1.2.2020
תשקיף יום שבת 1.2.2020

תשקיף יום ראשון 2.2.2020
תשקיף יום ראשון 2.2.2020

תשקיף יום שבת 29.2.2020
תשקיף יום שבת 29.2.2020

תשקיף יום שבת 1.2.2020
תשקיף יום שבת 1.2.2020

1/29

ינואר 2020

תשקיף יום רביעי 1.1.2020
תשקיף יום רביעי 1.1.2020

תשקיף יום חמישי 2.1.2020
תשקיף יום חמישי 2.1.2020

תשקיף יום שישי 31.1.2020
תשקיף יום שישי 31.1.2020

תשקיף יום רביעי 1.1.2020
תשקיף יום רביעי 1.1.2020

1/31

נובמבר 2019

תשקיף יום שישי 1.11.2019
תשקיף יום שישי 1.11.2019

תשקיף יום שבת 2.11.2019
תשקיף יום שבת 2.11.2019

תשקיף יום שבת 30.11.2019
תשקיף יום שבת 30.11.2019

תשקיף יום שישי 1.11.2019
תשקיף יום שישי 1.11.2019

1/27

ספטמבר 2019

תשקיף יום ראשון 1.9.2019
תשקיף יום ראשון 1.9.2019

תשקיף יום שני 2.9.2019
תשקיף יום שני 2.9.2019

תשקיף יום שני 30.9.2019
תשקיף יום שני 30.9.2019

תשקיף יום ראשון 1.9.2019
תשקיף יום ראשון 1.9.2019

1/30

יולי 2019

תשקיף יום שבת 13.7.2019
תשקיף יום שבת 13.7.2019

תשקיף יום ראשון 14.7.2019
תשקיף יום ראשון 14.7.2019

תשקיף יום רביעי 31.7.2019
תשקיף יום רביעי 31.7.2019

תשקיף יום שבת 13.7.2019
תשקיף יום שבת 13.7.2019

1/19

מרץ 2019

יום שישי-1.3.2019
יום שישי-1.3.2019

יום שבת-2.3.2019
יום שבת-2.3.2019

יום ראשון-31.3.2019
יום ראשון-31.3.2019

יום שישי-1.3.2019
יום שישי-1.3.2019

1/31

ינואר 2019

תשקיף יום שלישי-1.1.2019
תשקיף יום שלישי-1.1.2019

תשקיף יום רביעי-2.1.2019
תשקיף יום רביעי-2.1.2019

תשקיף יום חמישי-31.1.2019
תשקיף יום חמישי-31.1.2019

תשקיף יום שלישי-1.1.2019
תשקיף יום שלישי-1.1.2019

1/31

נובמבר 2018

תשקיף- יום חמישי 1.11.2018
תשקיף- יום חמישי 1.11.2018

תשקיף- יום שישי 2.11.2018
תשקיף- יום שישי 2.11.2018

תשקיף- יום שישי 30.11.2018
תשקיף- יום שישי 30.11.2018

תשקיף- יום חמישי 1.11.2018
תשקיף- יום חמישי 1.11.2018

1/16

ספטמבר 2018

תשקיף- יום ראשון 30.9.2018
תשקיף- יום ראשון 30.9.2018

תשקיף- יום ראשון 30.9.2018
תשקיף- יום ראשון 30.9.2018

1/1

ינואר 2018

דצמבר 2017

תשקיף יום שני 1.1.2018
תשקיף יום שני 1.1.2018

תשקיף יום שלישי 2.1.2018
תשקיף יום שלישי 2.1.2018

תשקיף יום רביעי 31.1.2018
תשקיף יום רביעי 31.1.2018

תשקיף יום שני 1.1.2018
תשקיף יום שני 1.1.2018

1/31

נובמבר 2017

תשקיף יום רביעי- 1.11.2017
תשקיף יום רביעי- 1.11.2017

תשקיף יום חמישי- 2.11.2017
תשקיף יום חמישי- 2.11.2017

תשקיף יום חמישי- 30.11.2017
תשקיף יום חמישי- 30.11.2017

תשקיף יום רביעי- 1.11.2017
תשקיף יום רביעי- 1.11.2017

1/30

ספטמבר 2017

תשקיף יום חמישי-28.9.2017
תשקיף יום חמישי-28.9.2017

תשקיף יום שישי-29.9.2017
תשקיף יום שישי-29.9.2017

תשקיף יום שבת-30.9.2017
תשקיף יום שבת-30.9.2017

תשקיף יום חמישי-28.9.2017
תשקיף יום חמישי-28.9.2017

1/3

מרץ 2017

אפריל 2017

תשקיף:  יום חמישי 8.6.2017
תשקיף: יום חמישי 8.6.2017

תשקיף:  יום שישי 9.6.2017
תשקיף: יום שישי 9.6.2017

תשקיף:  יום שלישי 20.6.2017
תשקיף: יום שלישי 20.6.2017

תשקיף:  יום חמישי 8.6.2017
תשקיף: יום חמישי 8.6.2017

1/13

יוני 2017

תשקיף יום רביעי-1.3.2017
תשקיף יום רביעי-1.3.2017

תשקיף יום חמישי-2.3.2017
תשקיף יום חמישי-2.3.2017

תשקיף-יום שישי- 31.3.2017
תשקיף-יום שישי- 31.3.2017

תשקיף יום רביעי-1.3.2017
תשקיף יום רביעי-1.3.2017

1/31

פברואר 2017

תשקיף יום חמישי 2.2.2017
תשקיף יום חמישי 2.2.2017

תשקיף יום שישי 3.2.2017
תשקיף יום שישי 3.2.2017

תשקיף יום שלישי 28.2.2017
תשקיף יום שלישי 28.2.2017

תשקיף יום חמישי 2.2.2017
תשקיף יום חמישי 2.2.2017

1/27

דצמבר 2016

תשקיף יום חמישי 1.12.2016
תשקיף יום חמישי 1.12.2016

תשקיף יום שישי 2.12.2016
תשקיף יום שישי 2.12.2016

תשקיף יום שבת 31.12.2016
תשקיף יום שבת 31.12.2016

תשקיף יום חמישי 1.12.2016
תשקיף יום חמישי 1.12.2016

1/31

ספטמבר 2016:

1.9.2016- יום חמישי
1.9.2016- יום חמישי

2.9.2016- יום שישי
2.9.2016- יום שישי

30.9.2016-יום שישי
30.9.2016-יום שישי

1.9.2016- יום חמישי
1.9.2016- יום חמישי

1/28

אוגוסט 2016:

1.8.2016- יום שני
1.8.2016- יום שני

2.8.2016- יום שלישי
2.8.2016- יום שלישי

31.8.2016- יום רביעי
31.8.2016- יום רביעי

1.8.2016- יום שני
1.8.2016- יום שני

1/31

דצמבר 2019

תשקיף יום ראשון 1.12.2019
תשקיף יום ראשון 1.12.2019

תשקיף יום שני 2.12.2019
תשקיף יום שני 2.12.2019

תשקיף יום שלישי 31.12.2019
תשקיף יום שלישי 31.12.2019

תשקיף יום ראשון 1.12.2019
תשקיף יום ראשון 1.12.2019

1/30

אוקטובר 2019

תשקיף יום שלישי 1.10.2019
תשקיף יום שלישי 1.10.2019

תשקיף יום רביעי 2.10.2019
תשקיף יום רביעי 2.10.2019

תשקיף יום חמישי 31.10.2019
תשקיף יום חמישי 31.10.2019

תשקיף יום שלישי 1.10.2019
תשקיף יום שלישי 1.10.2019

1/31

אוגוסט 2019

תשקיף יום חמישי 1.8.2019
תשקיף יום חמישי 1.8.2019

תשקיף יום שישי 2.8.2019
תשקיף יום שישי 2.8.2019

תשקיף יום שבת 31.8.2019
תשקיף יום שבת 31.8.2019

תשקיף יום חמישי 1.8.2019
תשקיף יום חמישי 1.8.2019

1/31

יוני 2019

תשקיף-יום שבת 15.6.2019
תשקיף-יום שבת 15.6.2019

תשקיף-יום ראשון 16.6.2019
תשקיף-יום ראשון 16.6.2019

תשקיף-יום שבת 22.6.2019
תשקיף-יום שבת 22.6.2019

תשקיף-יום שבת 15.6.2019
תשקיף-יום שבת 15.6.2019

1/8

אפריל 2019

יום שני-1.4.2019
יום שני-1.4.2019

יום שלישי-2.4.2019
יום שלישי-2.4.2019

יום חמישי-25.4.2019
יום חמישי-25.4.2019

יום שני-1.4.2019
יום שני-1.4.2019

1/25

פברואר 2019

יום שישי-1.2.2019
יום שישי-1.2.2019

יום שבת-2.2.2019
יום שבת-2.2.2019

יום חמישי-28.2.2019
יום חמישי-28.2.2019

יום שישי-1.2.2019
יום שישי-1.2.2019

1/28

דצמבר 2018

תשקיף יום שבת 1.12.2018
תשקיף יום שבת 1.12.2018

תשקיף יום ראשון 2.12.2018
תשקיף יום ראשון 2.12.2018

תשקיף יום שני 31.12.2018
תשקיף יום שני 31.12.2018

תשקיף יום שבת 1.12.2018
תשקיף יום שבת 1.12.2018

1/12

אוקטובר 2018

תשקיף- יום שני 1.10.2018
תשקיף- יום שני 1.10.2018

תשקיף- יום שלישי 2.10.2018
תשקיף- יום שלישי 2.10.2018

תשקיף- יום רביעי 31.10.2018
תשקיף- יום רביעי 31.10.2018

תשקיף- יום שני 1.10.2018
תשקיף- יום שני 1.10.2018

1/31

פברואר 2018

דצמבר 2017

ינואר 2018

תשקיף- יום חמישי 1.2.2018
תשקיף- יום חמישי 1.2.2018

תשקיף- יום שישי 2.2.2018
תשקיף- יום שישי 2.2.2018

תשקיף- יום שני 5.2.2018
תשקיף- יום שני 5.2.2018

תשקיף- יום חמישי 1.2.2018
תשקיף- יום חמישי 1.2.2018

1/5
תשקיף: יום שישי 1.12.2017
תשקיף: יום שישי 1.12.2017

תשקיף: יום שבת 2.12.2017
תשקיף: יום שבת 2.12.2017

תשקיף: יום ראשון 31.12.2017
תשקיף: יום ראשון 31.12.2017

תשקיף: יום שישי 1.12.2017
תשקיף: יום שישי 1.12.2017

1/31

אוקטובר 2017

אוגוסט 2017

תשקיף יום ראשון 1.10.2017
תשקיף יום ראשון 1.10.2017

תשקיף יום שני 2.10.2017
תשקיף יום שני 2.10.2017

תשקיף יום שלישי 31.10.2017
תשקיף יום שלישי 31.10.2017

תשקיף יום ראשון 1.10.2017
תשקיף יום ראשון 1.10.2017

1/31

אפריל 2017

יוני 2017

תשקיף:  יום שישי 11.8.2017
תשקיף: יום שישי 11.8.2017

תשקיף:  יום חמישי 10.8.2017
תשקיף: יום חמישי 10.8.2017

תשקיף:  יום שני 28.8.2017
תשקיף: יום שני 28.8.2017

תשקיף:  יום שישי 11.8.2017
תשקיף: יום שישי 11.8.2017

1/19
תשקיף יום שבת-1.4.2017
תשקיף יום שבת-1.4.2017

תשקיף יום ראשון-2.4.2017
תשקיף יום ראשון-2.4.2017

תשקיף יום שלישי-25.4.2017
תשקיף יום שלישי-25.4.2017

תשקיף יום שבת-1.4.2017
תשקיף יום שבת-1.4.2017

1/25

ינואר 2017

ינואר 2017

תשקיף- יום ראשון 1.1.2017
תשקיף- יום ראשון 1.1.2017

תשקיף- יום שני 2.1.2017
תשקיף- יום שני 2.1.2017

תשקיף- יום ראשון 29.1.2016
תשקיף- יום ראשון 29.1.2016

תשקיף- יום ראשון 1.1.2017
תשקיף- יום ראשון 1.1.2017

1/14
תשקיף- יום ראשון 1.1.2017
תשקיף- יום ראשון 1.1.2017

תשקיף- יום שני 2.1.2017
תשקיף- יום שני 2.1.2017

תשקיף- יום ראשון 29.1.2016
תשקיף- יום ראשון 29.1.2016

תשקיף- יום ראשון 1.1.2017
תשקיף- יום ראשון 1.1.2017

1/14
תשקיף יום שלישי 1.11.2016
תשקיף יום שלישי 1.11.2016

תשקיף יום רביעי 2.11.2016
תשקיף יום רביעי 2.11.2016

תשקיף יום רביעי 30.11.2016
תשקיף יום רביעי 30.11.2016

תשקיף יום שלישי 1.11.2016
תשקיף יום שלישי 1.11.2016

1/30

נובמבר 2016

אוקטובר 2016

יום שבת- 1.10.2016
יום שבת- 1.10.2016

יום ראשון- 2.10.2016
יום ראשון- 2.10.2016

יום שני- 31.10.2016
יום שני- 31.10.2016

יום שבת- 1.10.2016
יום שבת- 1.10.2016

1/31

יולי 2016:

27.7.2016- יום רביעי
27.7.2016- יום רביעי

28.7.2016- יום חמישי
28.7.2016- יום חמישי

31.7.2016- יום ראשון
31.7.2016- יום ראשון

27.7.2016- יום רביעי
27.7.2016- יום רביעי

1/5