ארכיון תחזיות

כאן תוכלו לקבל כל תחזית שהונפקה באתר במלל החל מאוקטובר 2019.

תחזית יום רביעי 28.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי 28.10.2020:  הקלה בחום

היום רביעי:

תהיה ירידה בטמפרטורות אך עדין יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בערב יהיה מעונן חלקית ומקומית מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי מורדות, בהמשך הלילה העננות תפחת.

יום חמישי:

תהיה התחממות מחודשת והתייבשות בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.​

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים חם ויבש בפנים הארץ ונוח בחלקים המערביים.

במהלך היום יתכן טפטוף.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.​

יום שישי:

תהיה הקלה מעטה בחום בפנים הארץ לצד עליה בלחות אך עדין הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.​

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח יחסית.

בערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שבת:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות אך הן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח יחסית.

משעות אחר הצהריים יתכן טפטוף-גשם נקודתי בפנים הארץ וקיים סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.

בערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*יום ראשון:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות אך הן עדין יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח יחסית.

בעקר מחלקו השני של היום ירד גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות.

בערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (28.10.2020)

*הערה:  במהלך ראשון הקרוב ישנה סינופטיקה קשה לחיזוי ולכן ייתכנו שינויים גדולים בתחזית לאותו ומומלץ להמשיך להיות מעודכנים באתר גם בימים הקרובים

תחזית יום שלישי 27.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שלישי 27.10.2020:  שרבי וחם

היום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות בחוף המרכזי הדרומי אך עדין יהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.​

יוסיף להיות נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי שם יהיה הביל.

בשעות הצהריים והערב יחדור אוויר לח וקריר יותר תחילה לחלקים המערביים ובשעות הערב לרוב הארץ וישררו ערפילים מקומיים במורדות ההרים.

בשעות הבוקר תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה בצפון הארץ.

קיים חשש לשריפות!

יום רביעי:

תהיה ירידה בטמפרטורות אך עדין יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בערב יהיה מעונן חלקית ומקומית מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי מורדות, בהמשך הלילה העננות תפחת.

יום חמישי:

תהיה התחממות מחודשת והתייבשות בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.​

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וחם ויבש בפנים הארץ ונוח בחלקים המערביים.

במהלך היום יתכן טפטוף-גשם קל.

בערב ישרור ערפל בהר הנגב שיתנקה בהמשך הלילה.

יום שישי:

תהיה התקררות מחודשת בפנים הארץ לצד עליה בלחות אך עדין הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.​

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח יחסית.

בערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שבת:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות אך הן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח יחסית.

בשעות הצהריים יתכן טפטוף-גשם נקודתי במזרח הארץ.

בערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (27.10.2020)

תחזית יום שני 26.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני 26.10.2020:  שרבי וחם

יום שני:

תהיה עליה מחודשת בטמפרטורות והתייבשות ויהיה חם מהרגיל בעונה במידה ניכרת.

יעשה נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף המרכזי והדרומי.

בלילה ישרור ערפל בנגב ויתכן שגם בחוף.

בשעות הבוקר ומהערב תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה בצפון הארץ.

קיים חשש לשריפות!

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות בחוף המרכזי הדרומי אך עדין יהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.​

יוסיף להיות נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי שם יהיה הביל.

בשעות הצהריים והערב יחדור אוויר לח וקריר יותר תחילה לחלקים המערביים ובשעות הערב לרוב הארץ וישררו ערפילים מקומיים במורדות המערביים של ההרים.

בשעות הבוקר תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה בצפון הארץ.

קיים חשש לשריפות!

יום רביעי:

תהיה ירידה בטמפרטורות אך עדין יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח,  קיים סיכוי נמוך לטפטוף.

בערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי מורדות, בהמשך הלילה העננות תפחת.

יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו עדין גבוהות מהרגיל בעונה.​

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בערב יתכן ערפל בהר הנגב שיתנקה בהמשך הלילה.

יום שישי:

ללא שינוי ניכר במזג אוויר והטמפרטורות יהיו עדין גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שני (26.10.2020)

תחזית יום ראשון 25.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון 25.10.2020:  גשם מקומי

היום ראשון:

תהיה ירידה בטמפרטורות ועליה בלחות בעקר בחלקים המערביים של הארץ אך עדין מידות החום יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וטפטופים-גשמים מקומיים בליווי סופות רעמים ייתכנו בעקר בחוף.

לקראת הצהריים תחול הפחתה בעננות והתבהרות.

בשעות אחר הצהריים יתכנו טפטופים-ממטרים מקומיים בפנים הארץ בליווי סופות רעמים.

קיים סיכוי נמוך לסופות חול מקומיות בנגב.

לקראת הערב הגשמים ייפסקו.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב וקיים סיכוי נמוך שגם בחוף.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

יום שני:

תהיה עליה ניכרת מחודשת בטמפרטורות והתייבשות ויהיה חם מהרגיל בעונה במידה ניכרת.

יעשה נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף המרכזי והדרומי.

בלילה ישרור ערפל בנגב ויתכן שגם בחוף.

בשעות הבוקר ומהערב תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה בצפון הארץ.

קיים חשש לשריפות!

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות בחלקים המערביים אך עדין יהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.​

יוסיף להיות נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי שם יהיה הביל.

בשעות אחר הצהריים והערב יחדור אוויר לח וקריר יותר לרוב הארץ וייתכנו ערפילים מקומיים במורדות ההרים בצפון ובמרכז הארץ.

בשעות הבוקר תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה בצפון הארץ.

קיים חשש לשריפות!

יום רביעי:

תהיה ירידה בטמפרטורות אך עדין יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח,  יתכן טפטוף.

בלילה ישרור ערפל מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו עדין גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח,  יתכן טפטוף.

בלילה יתכן ערפל מקומית במורדות המערביים של ההרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (25.10.2020)

תחזית יום שבת 24.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת 24.10.2020:  שרבי,  גשם מקומי ירד מהערב

היום שבת:

אוויר קריר ולח יחדור לחוף המרכזי והדרומי אך ברוב הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל במדיה ניכרת!

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגובה רב ובינוני בגלים,  שרבי וחם ברוב הארץ, למעט המרכזי והדרומי.

בשעות הצהריים תחול התרבות בעננות ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית וירד טפטוף-גשם מקומי ויתכנו בסופות רעמים יחידות.

באחר הצהריים ובערב הטפטופים והגשמים יתרבו וילוו בסופות רעמים, ברקים​,ברד ופרצי רוח חזקים.

בלילה ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים וברקים בעקר לאורך החוף המרכזי והדרומי.

בדרום קיים סיכוי נמוך לסופות חול מקומיות.

בנוסף, במהלך אחר הצהריים ייכנס אוויר לח לחוף ויעשה שם הביל.

בלילה יגיע האוויר הלח לחלקים נוספים ויהיה מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך המורדות המערביים בליווי ערפל.

ישרור אובך רום קל במהלך היום.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

קיים חשש להצפות בחוף!

יום ראשון:

תהיה ירידה בטמפרטורות ועליה בלחות בעקר בחלקים המערביים של הארץ אך עדין מידות החום יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וגשמים מקומיים ירדו ברחבי הארץ בליווי סופות רעמים, ברקים ,ברד ופרצי רוח חזקים.

בבוקר הגשם יתמקד בעקר בסמוך לחוף ומשעות הצהריים בפנים הארץ.

יתכנו סופות חול מקומיות בנגב.

לקראת הערב הגשמים ייפסקו.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב וקיים סיכוי נמוך שגם בחוף.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

קיים חשש להצפות בחוף!

יום שני:

תהיה עליה ניכרת מחודשת בטמפרטורות והתייבשות ויהיה חם מהרגיל בעונה במידה ניכרת.

יעשה נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף.

בלילה ישרור ערפל בנגב ויתכן שגם בחוף.

בלילה תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה בצפון הארץ.

יום שלישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.

יוסיף להיות נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי.

בלילה יתכן ערפל בצפון הנגב ובחוף.

רוח מזרחית ערה תנשב בצפון הארץ בבוקר ובערב.

קיים חשש לשריפות!

יום רביעי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בחלקים המערביים אך עדין יהיה חם מהרגיל באופן ניכר.

יעשה מעונן בדרך כלל בעננות בגובה רב, שרבי ויבש בעקר בחלקים הפנימיים והביל בחוף.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפל במורדות ההרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (24.10.2020)

תחזית יום שישי 23.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי 23.10.2020:  שרבי, מחר הגשם יחזור

היום שישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בחלקים המערביים של הארץ ויהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.​

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב ושרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי.

לקראת הערב העננות תתרבה קיים סיכוי נמוך לטפטוף-גשם נקודתי בפנים הארץ.

בלילה יתכן ערפל בצפון הנגב ובחוף הדרומי.

רוח מזרחית ערה תנשב בצפון הארץ במהלך הבוקר והלילה.

קיים חשש לשריפות!

יום שבת:

אוויר קריר ולח יחדור לחוף הדרומי אך ברוב הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל במדיה ניכרת!

יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני בגלים,  שרבי וחם ברוב הארץ, למעט החוף הדרומי.

בשעות הצהריים תחול התרבות בעננות ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית וירד טפטוף-גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות.

באחר הצהריים ובערב הטפטופים והגשמים יתרבו וילוו בסופות רעמים, ברקים​,ברד ופרצי רוח חזקים.

בדרום יתכנו סופות חול מקומיות.

בנוסף, במהלך אחר הצהריים ייכנס אוויר לח לחוף הדרומי והמרכזי ויעשה שם הביל.

בלילה יגיע האוויר הלח לחלקים נוספים ויהיה מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך המורדות המערביים בליווי ערפל.

רוח דרום מזרחית ערה-חזקה תנשב בצפון ובהרים במהלך היום.

ישרור אובך רום קל במהלך היום.

קיים חשש לשריפות!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

קיים חשש להצפות בחוף!

יום ראשון:

תהיה ירידה בטמפרטורות ועליה בלחות בעקר בחלקים המערביים של הארץ אך עדין מידות החום יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וגשמים מקומיים ירדו ברחבי הארץ בליווי סופות רעמים, ברקים וברד.

ייתכנו סופות חול מקומיות בדרום הארץ.

לקראת הערב הגשמים ייפסקו.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

קיים חשש להצפות בחוף!

יום שני:

תהיה עליה ניכרת מחודשת בטמפרטורות והתייבשות בעקר בחלקים הפנימיים של הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה במידה ניכרת.

יעשה נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי.

בלילה ישרור ערפל מעל צפון והר הנגב.

בלילה תנשב רוח מזרחית ערה בצפון הארץ.

יום שלישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.

יוסיף להיות נאה בדרך שרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי.

בלילה יעשה מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים בליווי ערפל.

רוח מזרחית ערה תנשב בצפון הארץ בבוקר ובערב.

קיים חשש לשריפות!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי (23.10.2020)

תחזית יום חמישי 22.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי 22.10.2020:  התחממות ניכרת

היום חמישי:

תהיה התחממות ניכרת לצד התייבשות בעקר בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל ואף באופן ניכר.​

יעשה נאה בדרך כלל, שרבי וחם ברוב הארץ והביל לאורך החוף,  בצהריים תחול התרבות בעננות ויתכן טפטוף-גשם מקומי.

בלילה יתכן ערפל בצפון והר הנגב.

יום שישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בחלקים המערביים של הארץ ויהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.​

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב ושרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי והמרכזי.

לקראת הערב העננות תתרבה ויתכן טפטוף-גשם נקודתי.

בלילה יתכן ערפל בצפון הנגב ובחוף הדרומי.

רוח מזרחית ערה תנשב בצפון הארץ במהלך הבוקר והלילה.

קיים חשש לשריפות!

יום שבת:

ללא שינוי ניכר במידות החום ויהיה חם מהרגיל באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני בגלים,  שרבי וחם ברוב הארץ.

בשעות הצהריים תחול התרבות בעננות ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית וגשם מקומי ירד בליווי סופות רעמים, ברקים וברד ברחבי הארץ.

בדרום יתכנו סופות חול.

בנוסף, במהלך אחר הצהריים ייכנס אוויר לח לחוף הדרומי והמרכזי ויעשה שם הביל.

בלילה יגיע האוויר הלח לחלקים נוספים וישרור ערפל בהר וצפון הנגב.

רוח דרום מזרחית ערה-חזקה תנשב בצפון ובהרים מבוקר ומהערב.

ישרור אובך רום במהלך היום.

קיים חשש לשריפות!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

קיים חשש להצפות בחוף!

יום ראשון:

תהיה ירידה בטמפרטורות והקלה במידות החום אך עדין הן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וגשמים מקומיים ירדו ברחבי הארץ בליווי סופות רעמים, ברקים וברד.

ייתכנו סופות חול מקומיות בדרום הארץ.

לקראת הערב העננות תתנקה והגשמים ייפסקו.

מהערב תנשב רוח מזרחית ערה-חזקה בצפון ובהרים.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

קיים חשש להצפות בחוף!

יום שני:

תהיה עליה ניכרת בטמפרטורות והתייבשות בעקר בחלקים המערביים של הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך שרבי, חם ויבש בכל הארץ.

בבוקר ובלילה ינשבו רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון הארץ ובהרים.

קיים חשש לשריפות!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום חמישי (22.10.2020)

תחזית יום רביעי 21.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי 21.10.2020:  הקלה בחום, יתכן גשם מקומי

יום רביעי:

תהיה ירידה בטמפרטורות לצד עליה בלחות והן יהיו עדין במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים,  במהלך הצהריים העננות תתרבה ויתכן טפטוף-גשם מקומי, קיים סיכוי לסופות רעמים יחידות.

בערב הגשם ייפסק,  יתכנו מקומית ערפילים במרודות המערביים של ההרים שיתנקו בהמשך הלילה.

יום חמישי:

תהיה התחממות ניכרת לצד התייבשות בעקר בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל ואף באופן ניכר.​

יעשה נאה בדרך כלל, שרבי וחם ברוב הארץ והביל לאורך החוף,  בצהריים תחול התרבות בעננות ויתכן טפטוף-גשם מקומי.

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום שישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בחלקים המערביים של הארץ ויהיה חם מהרגיל במידה ניכרת.​

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב ושרבי, חם ויבש ברוב הארץ למעט החוף הדרומי.

בלילה יתכן ערפל בצפון הנגב ובחוף הדרומי.

רוח מזרחית ערה תנשב בצפון הארץ במהלך הבוקר והלילה.

קיים חשש לשריפות!

*יום שבת:

ללא שינוי ניכר במידות החום ויהיה חם מהרגיל באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני בגלים,  שרבי וחם ברוב הארץ.

במהלך הצהריים ייכנס אוויר לח לחוף הדרומי והמרכזי ויעשה שם הביל.

בלילה יגיע האוויר הלח לחלקים נוספים וישרור ערפל בהר וצפון הנגב.

משעות אחר הצהריים\ערב תחול התרבות בעננות ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגובה רב ובינוני וירדו טפטופים-גשמים מקומיים ברחבי הארץ בליווי סופות רעמים וברקים.

רוח דרום מזרחית ערה-חזקה תנשב בצפון ובהרים בבוקר ומהערב.

קיים חשש לשריפות!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

*יום ראשון:

תהיה ירידה בטמפרטורות והקלה במידות החום אך עדין הן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים וטפטופים-גשמים מקומיים ירדו ברחבי הארץ בליווי סופות רעמים.

ייתכנו סופות חול מקומיות בדרום הארץ.

במהלך אחר הצהריים העננות תפחת ולקראת הערב הגשמים ייפסקו.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב וקיים סיכוי נמוך שגם בחוף.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (21.10.2020)

*הערה:  מזג אוויר מורכב וקשה מאד לחיזוי יקרה מיום שבת ולכן,  התחזית לסוף טווח התשקיף עשויה להשתנות משמעותית.

מומלץ להמשיך לעוקב אחר התחזית למוצ"ש ותחילת שבוע הבא גם בימים הקרובים.

תחזית יום שלישי 20.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שלישי 20.10.2020:  חם מהרגיל

היום שלישי:

ללא שינוי ניכר במזג אוויר ויהיה חם מהרגיל בעונה.​

יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב  ובינוני, שרבי ויבש ברוב אזורי הארץ למעט החוף.

אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה-חזקה בחלקים המערביים.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפל במורדות ההרים.

יום רביעי:

תהיה ירידה בטמפרטורות לצד עליה בלחות והן יהיו עדין במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים,  אחר הצהריים העננות תתרבה ויתכן טפטוף-גשם נקודתי, קיים סיכוי נמוך לסופות רעמים יחידות.

בערב הגשם ייפסק,  יתכנו מקומית ערפילים במרודות המערביים של ההרים שיתנקו בהמשך הלילה.

יום חמישי:

תהיה התחממות ניכרת לצד התייבשות ויהיה חם מהרגיל ואף באופן ניכר.​

יעשה נאה בדרך כלל, שרבי וחם ברוב הארץ למעט החוף המרכזי והדרומי.

בלילה יחדור אוויר לח יותר לחלקים המערביים וישרור ערפל בצפון הנגב ויתכן גם בחוף ובשפלה.

יום שישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות לצד עליה בלחות לאורך החוף אך עדין יהיה חם מהרגיל באופן ניכר.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל, שרבי וחם ברוב הארץ למעט החוף.

בלילה יתכן ערפל בצפון הנגב, בחוף ובשפלה.

רוח מזרחית-ערה חזקה תנשב בצפון הארץ בלילה.

קיים חשש לשריפות!

יום שבת:

תהיה עליה מחודשת בטמפרטורות וירידה בלחות ויהיה חם מהרגיל באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני בגלים,  שרבי וחם ברוב הארץ.

מהערב יתכן טפטוף-גשם נקודתי.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.

רוח מזרחית-ערה חזקה תנשב בצפון הארץ בלילה ובבוקר.

קיים חשש לשריפות!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (20.10.2020)

תחזית יום שני 19.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני 19.10.2020:  התחממותהיום שני:


תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.


יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.


אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה-חזקה בחלקים המערביים.


בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.
יום שלישי:


ללא שינוי ניכר במזג אוויר ויהיה חם מהרגיל בעונה.


יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב, שרבי ויבש ברוב אזורי הארץ למעט החוף.


אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה-חזקה בחלקים המערביים.


בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפל במורדות ההרים.
יום רביעי:


תהיה ירידה בטמפרטורות לצד עליה בלחות והן יהיו עדין במעט גבוהות מהרגיל בעונה.


יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים,  אחר הצהריים העננות תתרבה ויתכן טפטוף-גשם נקודתי, קיים סיכוי נמוך לסופות רעמים יחידות.


בערב הגשם ייפסק,  יתכן ערפל בצפון הנגב במהלך הלילה.
יום חמישי:


תהיה עליה קלה בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה.


יעשה נאה בדרך כלל, חמים ויבש בפנים הארץ.


אחר הצהריים תתכן התרבות קלה בעננות ויתכן טפטוף.


בלילה ישרור ערפל בהר הנגב שיתנקה במהלך לפנות בוקר.
יום שישי:


תהיה עליה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.


יעשה נאה בדרך כלל, שרבי וחם ויבש בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית ונוח לאורך החוף.


בלילה יתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים לאורך החוף.
*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שני (19.10.2020)

תחזית יום ראשון 18.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון 18.10.2020:  התחממות

היום ראשון:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בפנים וצפון הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.

במהלך הערב תנשב רוח צפונית ערה בחלקים המערביים של הארץ.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב ובמורדות המערביים של ההרים.

יום שני:

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.

אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה-חזקה בחלקים המערביים.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב, קיים סיכוי נמוך שגם בחוף.

יום שלישי:

ללא שינוי ניכר במזג אוויר ויהיה חם מהרגיל בעונה.​

יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב, שרבי ויבש ברוב אזורי הארץ למעט החוף.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפל במורדות ההרים.

יום רביעי:

תהיה ירידה בטמפרטורות לצד עליה בלחות והן יהיו עדין במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים,  אחר הצהריים העננות תתרבה ויתכן טפטוף-גשם נקודתי.

בערב הגשם ייפסק,  יתכנו מקומית ערפילים מהר הנגב וצפונה שיתנקו בהמשך הלילה.

*יום חמישי:

תתכן עליה קלה בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בגבהים משתנים,  *אחר הצהריים תתכן התרבות בעננות וקיים סיכוי לגשם מקומי מלווה בסופות רעמים (עדין לא בטוח).

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (18.10.2020)

*הערה:  החל מחמישי הקרוב ישנה סינופטיקה מורכבת,  ולכן התחזית עשויה עוד להשתנות משמעותית מהטווח ההוא.

תחזית יום שבת 17.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת 17.10.2020:  התחממותהיום שבת:


תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.


יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים וחמים.


בלילה יתכן ערפל בהר וצפון הנגב.
יום ראשון:


תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בפנים וצפון הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.


יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.


במהלך הערב תנשב רוח צפונית ערה בחלקים המערביים של הארץ.


בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב ובמורדות המערביים של ההרים.
יום שני:


תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.


יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.


אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה-חזקה בחלקים המערביים.


בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב ובמורדות המערביים של ההרים.
יום שלישי:


תהיה ירידה  בטמפרטורות לצד עליה בלחות בעקר בחלקים המערביים אך עדין יהיה חם מהרגיל בעונה.


יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב, שרבי ויבש ברוב אזורי הארץ למעט החוף והשפלה.


בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפל במורדות ההרים.
*יום רביעי:


תהיה ירידה בטמפרטורות והן יהיו עדין במעט גבוהות מהרגיל בעונה.


יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים,  אחר הצהריים העננות תתרבה ויתכן טפטוף-גשם מקומי,  קיים סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.


בלילה הגשם ייפסק,  יתכנו מקומית ערפילים מהר הנגב וצפונה.*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (17.10.2020)


*הערה:  החל מרביעי הקרוב ישנה סינופטיקה מורכבת,  ולכן התחזית עשויה עוד להשתנות משמעותית מהטווח ההוא.

תחזית יום שישי 16.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי 16.10.2020:  חמים

היום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות שיהיו קרובות לממוצע או מעט מעל.​

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל בגבהים משתנים ויתכן טפטוף-גשם קל בצפון ובמרכז הארץ בשעות הבוקר.​

בלילה ישרור מקומית ערפל בהרים,  בלילה העננות תפחת.

יום שבת:

תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בלילה יתכן ערפל בהר הנגב.​

יום ראשון:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.

במהלך הערב תנשב רוח צפונית ערה בחלקים המערביים של הארץ.

בלילה יתכן ערפל בהר וצפון הנגב ובחלקים המערביים של הארץ.

יום שני:

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.

אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה בחלקים המערביים.

בלילה יתכן ערפל בצפון הנגב.

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה חם מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב, שרבי ויבש ברוב אזורי הארץ למעט החוף.

אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה בחלקים המערביים.

בלילה יעשה מעונן לאורך החלקים המערביים של הארץ ובהר ובצפון הנגב בליווי ערפל.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי (16.10.2020)

תחזית יום חמישי 15.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי 15.10.2020:  חמים

היום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות שיהיו קרובות לממוצע.​

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל בגבהים משתנים ויתכן טפטוף-גשם קל בצפון ובמרכז הארץ בשעות הבוקר.​

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שבת:

תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בערב ישרור ערפל בהר הנגב שיתנקה לקראת הבוקר.

יום ראשון:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.

אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה בחלקים המערביים של הארץ.

יתכן ערפל בהר וצפון הנגב בלילה.​

יום שני:

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש ברוב הארץ למעט החוף.

אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה-חזקה בחלקים המערביים.

בערב ישרור ערפל בהר הנגב שיתנקה לקראת הבוקר.​

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום חמישי (15.10.2020)

תחזית יום רביעי 14.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי 14.10.2020:  הקלה בחום

היום רביעי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע או מעט מעל.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובמרכז בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות שיהיו קרובות לממוצע.​

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל בגבהים משתנים ויתכן טפטוף-גשם קל בצפון ובמרכז הארץ בשעות הבוקר.​

בלילה ישרור מקומית ערפל מהר הנגב וצפונה, בהמשך הלילה העננות תפחת.

יום שבת:

תחול עליה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בלילה יתכן ערפל בהר הנגב שיתנקה לפנות בוקר.

יום ראשון:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה בלחות בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה רב בגלים, שרבי ויבש בפנים הארץ.

אחר הצהריים תנשב רוח צפונית ערה בחלקים המערביים של הארץ.

בלילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (14.10.2020)

תחזית יום שלישי 13.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שלישי 13.10.2020:  הקלה בחום

יום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות והן יהיו עדין גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובמרכז בליווי ערפלי הרים.

יום רביעי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע או מעט מעל.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובמרכז בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים, בלילה יתכן טפטוף.

יום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות שיהיו קרובות לממוצע.​

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל בגבהים משתנים ויתכן טפטוף-גשם קל בצפון ובמרכז הארץ בשעות הבוקר.​

בלילה ישרור מקומית ערפל מהר הנגב וצפונה, בהמשך הלילה העננות תפחת.

יום שבת:

תחול עליה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בלילה יתכן ערפל בהר הנגב שיתנקה לפנות בוקר.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שני (12.10.2020)

תחזית יום שני 12.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני 12.10.2020:  חמים

היום שני:

תהיה התחממות קלה בפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל בעונה.​

יישאר נאה-מעונן חלקית וחמים.

בלילה יתכן ויהיה מקומית מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות והן יהיו עדין גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום רביעי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע או מעט מעל.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שישי:

ללא שינוי של ממש במידות החום שיהיו גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יתכן מקומית ערפל בהרי הצפון והמרכז.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (11.10.2020)

תחזית יום ראשון 11.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון 11.10.2020:  הקלה בחום

היום ראשון:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות לצד עליה בלחות בפנים הארץ אך הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בדרך כלל וחמים.

בלילה יתכן ויהיה מקומית מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שני:

ללא שינוי ניכר במזג אוויר ויוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.​

יישאר נאה-מעונן חלקית וחמים.

בלילה יתכן ויהיה מקומית מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות והן יהיו עדין גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום רביעי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע או מעט מעל.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים ונוח.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (11.10.2020)

תחזית יום שבת 10.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת 10.10.2020:  הקלה בחום

היום שבת:

תהיה ירידה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בעקר בחלקים המערביים אך עדין יהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום ראשון:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות לצד עליה בלחות בפנים הארץ אך הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בדרך כלל וחמים.

בלילה יתכן ויהיה מקומית מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שני:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות וירידה בלחות בפנים הארץ והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.​

יעשה נאה-מעונן חלקית וחמים.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שלישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות והן יהיו עדין גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים,  לפנות בוקר העננות תפחת.

יום רביעי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (10.10.2020)

תחזית יום שישי 9.10.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי 9.10.2020:  שרבי

היום שישי:

תורגש התחממות נוספת וירידה בלחות בעקר בחלקים המערביים ויהיה חם מהרגיל באופן ניכר.​

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני חם, שרבי ויבש ברוב הארץ.

במהלך הצהריים יחדור אוויר לח לחוף הדרומי ויעשה שם הביל ובהמשך גם בחוף המרכזי.

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב ויתכן שגם בחוף הדרומי.

בצפון תנשב רוח מזרחית ערה בבוקר ובלילה.

קיים חשש לשרפות!

יום שבת:

תהיה ירידה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בעקר בחלקים המערביים אך עדין יהיה חם מהרגיל בעונה באופן ניכר.

יעשה נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

קיים חשש לשרפות בפנים וצפון הארץ!

יום ראשון:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות לצד עליה בלחות בפנים הארץ אך הטמפרטורות יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל וחמים.

בלילה יתכן ויהיה מקומית מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שני:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.​

יעשה נאה-מעונן חלקית וחמים.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום שלישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות והן יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל בעננות בגבהים משתנים וחמים.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים,  לפנות בוקר העננות תפחת.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי (9.10.2020)