ארכיון תחזיות

תחזית יום ראשון 12.7.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון  12.7.2020: קייצי

היום ראשון:

תתכן ירידה קלה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בפנים הארץ ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.​

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שני:

ללא שינוי ניכר במזג האוויר ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

נאה-מעונן חלקית והביל.​

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום שלישי:

תחול עליה בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות לאורך החוף והשפלה והכבדה במידות החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

מאחר הצהריים יהיה נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית בדרום הארץ.

לפנות בוקר קיים סיכוי נמוך לערפל בצפון מערב הנגב והשפלה.

יום רביעי:

תחול עליה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ ועליה ויהיה חם מהרגיל ואף במידה ניכרת.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית וחם מאד ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ אך עדין יהיה חם מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית וחם מאד ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (11.7.2020)

תחזית יום שבת 11.7.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת  11.7.2020: קייצי

היום שבת:

תחול עליה קלה נוספת בחום בפנים הארץ ועליה בלחות בחוף ובשפלה והכבד​ה במידות החום ויהיה חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום ראשון:

תתכן ירידה קלה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בפנים הארץ ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.​

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שני:

ללא שינוי ניכר במזג האוויר ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

נאה-מעונן חלקית והביל.​

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום שלישי:

תחול עליה בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות לאורך החוף והשפלה והכבדה במידות החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

מאחר הצהריים יהיה נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית בדרום הארץ.

לפנות בוקר קיים סיכוי נמוך לערפל בצפון מערב הנגב והשפלה.

יום רביעי:

תחול עליה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ ועליה ויהיה חם מהרגיל ואף במידה ניכרת.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית וחם ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (11.7.2020)

תחזית יום שישי 10.7.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי 10.7.2020: קייצי

היום שישי:

תחול עליה בטמפרטורות בעקר בפנים הארץ ומידות החום יוסיפו להיות בסביבות הממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות נמוכה ובינונית ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.​

יום שבת:

תחול עליה קלה נוספת בחום בפנים הארץ ועליה בלחות בחוף ובשפלה והכבד​ה במידות החום ויהיה חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום ראשון:

ללא שינוי ניכר במזג האוויר ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שני:

ללא שינוי ניכר במזג האוויר ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שלישי:

תחול עליה בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות לאורך החוף והשפלה והכבדה במידות החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

לפנות בוקר קיים סיכוי נמוך לערפל בצפון מערב הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי (10.7.2020)

תחזית יום חמישי 9.7.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי 9.7.2020: קייצי

היום חמישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ והקלה מסוימת במידות החום שיהיו במעט נמוכים מהממוצע לתקופה.

יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה ובינונית והביל, בבוקר יתכן טפטוף.

לילה יתכן ערפל בצפון והר הנגב.

יום שישי:

תחול עליה בטמפרטורות בעקר בפנים הארץ ויהיה במעט חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות נמוכה ובינונית ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

יום שבת:

תחול הכבדה בלחות לאורך החוף ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

יום ראשון:

ללא שינוי ניכר במזג האוויר ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שני:

ללא שינוי ניכר במזג האוויר ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בצפון הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (8.7.2020)

תחזית יום רביעי 8.7.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי 8.7.2020: קייצי

היום רביעי

ללא שינוי ניכר במידות החום והן יהיו רגילות בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה ישרור ערפל בהר וצפון הנגב.

יום חמישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ והקלה מסוימת במידות החום שיהיו במעט נמוכים מהממוצע לתקופה.

יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה ובינונית והביל, בבוקר יתכן טפטוף.

לילה יתכן ערפל בצפון והר הנגב.

יום שישי:

תחול עליה בטמפרטורות בעקר בפנים הארץ ויהיה במעט חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות נמוכה ובינונית ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

יום שבת:

תחול הכבדה בלחות לאורך החוף ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

יום ראשון:

ללא שינוי ניכר במזג האוויר ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל בפנים הארץ ושרבי ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (7.7.2020)

תחזית יום רביעי 1.7.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי 1.7.2020: קייצי

היום רביעי:

תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע.

יעשה נאה חם ויבש בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית והביל בחוף ובשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בשפלה.

יום חמישי:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

יום שישי:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ ויהיה חם מאד.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יעשה מעונן חלקית ומקומית מעונן בליווי ערפל בהר וצפון הנגב והמרודות המערביים של ההרים.

יום שבת:

תהיה ירידה בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות בפנים ותהיה הקלה מסוימת במידות החום ויוסיף להיות חם במעט מהרגיל.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך המורדות המערביים של ההרים בליווי ערפלי הרים.

יום ראשון:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הקלה נוספת במידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (30.6.2020)

תחזית יום שלישי 30.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שלישי 30.6.2020: קייצי

היום שלישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יוסיפו להיות קרובות לממוצע.​

יהיה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה ישררו ערפלי הרים בצפון ובמרכז.

יום רביעי:

תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע.

יעשה נאה חם ויבש בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית והביל בחוף ובשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בצפון מערב הנגב.

יום חמישי:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

יום שישי:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ויהיה חם מאד.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יתכן ערפל בצפון מערב הנגב.

יום שבת:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ והקלה מסוימת במידות החום ויוסיף להיות חם מהרגיל.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ולאורך המורדות המערביים של הצפון והמרכז בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שני (29.6.2020)

תחזית יום שני 29.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני 29.6.2020: קייצי

היום שני:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות,   בחוף ובשפלה תהיה הקלה בלחות ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים מהר הנגב וצפונה.

יום שלישי:

ללא שינוי ניכר במידות החום יוסיפו להיות קרובות לממוצע.​

יהיה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה ישררו ערפלי הרים בצפון ובמרכז.

יום רביעי:

תחול התחממות קלה וירידה מסוימת בערכי הלחות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע.

יעשה נאה חם ויבש בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית והביל בחוף ובשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בצפון מערב הנגב.

יום חמישי:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בצפון מערב הנגב.

יום שישי:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה ישרור ערפל בצפון הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (28.6.2020)

תחזית יום ראשון 28.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון 28.6.2020: קייצי

היום ראשון:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ אך עדין יוסיף להיות חם במעט מהרגיל.

יישאר נאה בדרך כלל, חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.​

יום שני:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות,   בחוף ובשפלה תהיה הקלה בלחות ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים מהר הנגב וצפונה.

יום שלישי:

ללא שינוי ניכר במידות החום יוסיפו להיות קרובות לממוצע.​

יהיה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה ישררו ערפלי הרים בצפון ובמרכז.

יום רביעי:

תחול התחממות קלה וירידה מסוימת בערכי הלחות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע.

יעשה נאה חם ויבש בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית והביל בחוף ובשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בצפון מערב הנגב.

יום חמישי:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בצפון מערב הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (28.6.2020)

תחזית יום שבת 28.7.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת  27.6.2020: חם מהרגיל

היום שבת:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחופים והכבדה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה ישרור ערפל בצפון הנגב והמורדות המערביים של הגליל והכרמל.

יום ראשון:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ אך עדין יוסיף להיות חם במעט מהרגיל.

יישאר נאה בדרך כלל, חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.​

יום שני:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות,   בחוף ובשפלה תהיה הקלה בלחות ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים מהר הנגב וצפונה.

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ ומידות החום יוסיפו להיות קרובות לממוצע.​

יהיה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה ישררו ערפלי הרים בצפון ובמרכז.

יום רביעי:

תחול התחממות וירידה מסוימת בערכי הלחות והטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע.

יהיה נאה חם ויבש בפנים הארץ ונאה-מעונן חלקית והביל בחוף ובשפלה.

לפנות בוקר יתכן ערפל בצפון הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (27.6.2020)

תחזית יום שישי 26.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי  26.6.2020: הכבדה בחום

היום שישי:

תחול התחממות והתייבשות בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה והכבדה במידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום שבת:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחופים והכבדה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יתכן ערפל בצפון הנגב.

יום ראשון:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ אך עדין יוסיף להיות חם במעט מהרגיל.

יישאר נאה בדרך כלל, חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה ישררו ערפילים בצפון והר הנגב ובמורדות המערביים של ההרים.

יום שני:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות,   בחוף ובשפלה תהיה הקלה בלחות ובמידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים מהר הנגב וצפונה.

יום שלישי:

ללא שינוי ניכר במזג אוויר ומידות החום יוסיפו לנוע סביב הממוצע.

יהיה נאה-מעונן חלקית והביל.

לילה ישררו ערפלי הרים בצפון ובמרכז.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי (26.6.2020)

תחזית יום חמישי 25.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי  25.6.2020: קייצי

היום חמישי:

ללא שינוי ניכר במידות החום שיוסיפו להיות נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שישי:

תחול התחממות והתייבשות בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה והכבדה במידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום שבת:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחופים והכבדה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישרור ערפל בצפון הנגב.

יום ראשון:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ אך עדין יוסיף להיות חם במעט מהרגיל.

יישאר נאה בדרך כלל, חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישררו ערפילים בצפון והר הנגב ובמורדות המערביים של ההרים.

יום שני:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ לצד עליה בלחות,   בחוף ובשפלה תהיה הקלה בלחות ובמידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים מהר הנגב וצפונה.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (24.6.2020)

תחזית יום רביעי 24.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי  24.6.2020: קייצי

היום רביעי:

תהיה עליה נוספת בלחות וירידה בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שישי:

תחול התחממות והתייבשות בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה והכבדה במידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום שבת:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחופים והכבדה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום ראשון:

ללא שינוי ניכר במזג אוויר ויוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.

יישאר נאה בדרך כלל, חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישררו ערפילים בצפון מערב הנגב ובמורדות המערביים של ההרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (23.6.2020)

תחזית יום שלישי 23.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שלישי  23.6.2020: קייצי

היום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ ומידות החום יוסיפו להיות קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישררו ערפילים בצפון הנגב.

יום רביעי:

תהיה עליה נוספת בלחות וירידה בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שישי:

תחול התחממות והתייבשות בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה והכבדה במידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

יום שבת:

תהיה התחממות נוספת בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחופים והכבדה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יוסיף להיות נאה בדרך כלל חם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (23.6.2020)

תחזית יום שני 22.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני  22.6.2020: קייצי

היום שני:

תחול ירידה קלה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל וחם ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

בנוסף ישרור אובך רום קל.

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ ומידות החום יוסיפו להיות קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

יום רביעי:

תהיה עליה נוספת בלחות וירידה בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום שישי:

תחול התחממות והתייבשות בפנים הארץ לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה והכבדה במידות החום שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

בלילה ישרור ערפל בצפון הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (21.6.2020)

תחזית יום ראשון 21.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון  21.6.2020: התחממות ניכרת

היום ראשון:

תחול התייבשות ועליה ניכרת בטמפרטורות שיהיו קרובות לממוצע או מעט מעל.

יעשה נאה בדרך כלל שרבי ויבש ברוב הארץ למעט מישור החוף.

לפנות בוקר יחדור אוויר לח יותר,  יתכן ערפל בצפון הנגב.

ישרור אובך רום.

יום שני:

תחול ירידה קלה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל וחם ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

בנוסף ישרור אובך רום קל.

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ ומידות החום יוסיפו להיות קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

יום רביעי:

תהיה עליה נוספת בלחות וירידה בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

יום חמישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (21.6.2020)

תחזית יום שבת 20.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת  20.6.2020: נוח

היום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל בעונה.​

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה, יתכנו טפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית ומקומית מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים, בהמשך הלילה העננות תפחת.

יום ראשון:

תחול התייבשות ועליה ניכרת בטמפרטורות שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל שרבי ויבש ברוב הארץ למעט מישור החוף.

בלילה יחדור אוויר לח למערב הארץ וישרור ערפל בצפון הנגב ובמורדות ההרים.

ישרור אובך רום קל מאחר הצהריים.

יום שני:

תחול ירידה קלה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בחוף ובשפלה ומידות החום יוסיפו להיות קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל וחם ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

בנוסף ישרור אובך רום קל.

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בפנים הארץ ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית וחם ויבש בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה לאורך החלקים המערביים של הארץ בליווי ערפלי הרים.

יום רביעי:

תחול עליה נוספת בלחות וירידה בטמפרטורות בפנים הארץ שיהיו נמוכות במעט מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה.

ערב יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (20.6.2020)

תחזית יום שישי 19.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי  19.6.2020: נוח

היום שישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה,  יתכן טפטוף-גשם קל בצפון ובמרכז.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים ויתכן גשם מקומי.

יום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל בעונה.​

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה, יתכנו טפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים, בצפון יתכן טפטוף.

יום ראשון:

תחול התייבשות ועליה ניכרת בטמפרטורות שיהיו סביב הממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל שרבי ויבש ברוב הארץ למעט מישור החוף.

יום שני:

במהלך הבוקר תחול עליה בלחות בחוף ובשפלה לצד ירידה בטמפרטורות ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל וחם ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף והשפלה.

לפנות בוקר ישררו ערפילים בצפון הנגב ובמורדות המערביים של ההרים.

בנוסף ישרור אובך רום קל.

יום שלישי:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות לצד עליה בלחות בפנים הארץ ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית והביל לאורך החלקים המערביים.

לילה יהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי (19.6.2020)

תחזית יום חמישי 18.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי  17.6.2020:  הקלה בחום

היום חמישי:

תחול עליה בלחות וירידה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים, לפנות בוקר ירדו טפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

יום שישי:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה,  יתכן טפטוף-גשם קל בצפון ובמרכז.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים ויתכן גשם  מקומי.

יום שבת:

תהיה ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה, יתכנו טפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים, בצפון יתכן טפטוף.

יום ראשון:

תחול התייבשות ועליה ניכרת בטמפרטורות שיהיו סביב הממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל שרבי ויבש ברוב הארץ למעט מישור החוף.

יתכן אובך רום קל מאחר הצהריים.

יום שני:

במהלך הבקר תחול עליה בלחות בחוף ובשפלה לצד ירידה בטמפרטורות ומידות החום יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל וחם ושרבי בפנים הארץ והביל לאורך החוף.

לילה ישרור ערפל בצפון והר הנגב.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (17.6.2020)

תחזית יום רביעי 18.6.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי  16.6.2020:  חם מהרגיל ויבש

היום רביעי:

תהיה עליה בטמפרטורות וירידה בלחות ויהיה חם מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל ושרבי למעט רצועת החוף.

לפנות בוקר יכנס אוויר לח וקריר יותר אל מערב הארץ וישררו ערפילים בצפון והר הנגב.

בנוסף ישרור אובך רום.

יום חמישי:

תחול עליה בלחות וירידה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים, לפנות בוקר ירדו טפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

יום שישי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ונוח יחסית לתקופה,  יתכן טפטוף-גשם קל בצפון ובמרכז במהלך שעות הבוקר.

לילה תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה בליווי ערפלי הרים וטפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

יום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בדרך כלל ויתכנו טפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

ערב תתרבה העננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובמרכז בליווי ערפלי הרים וטפטופים בצפון.

יום ראשון:

תחול עליה בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה-מעונן חלקית.

בערב העננות תתנקה ויעשה נאה ויבש,  ינשבו רוחות דרומיות ערות בהרים.

יתכן אובך רום.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (16.6.2020)