ארכיון תחזיות

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני  20.1.2020: חורפי וגשום, בלפנות בוקר ירד שלג בפסגות הצפון

היום שני:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים מדי פעם ירדו בצפון ובמרכז.

גשם מקומי מדי פעם ירד בצפון הנגב.

במהלך הערב תחול היחלשות קלה בגשמים אך יוסיפו לרדת בהפוגות מצפון הנגב וצפונה.

בשעות הלילה תחול התקררות ניכרת והתחזקות בגשמים וברוחות שירדו מהר הנגב וצפונה בליווי סופות רעמים בודדות.

שלג ירד בחרמון ומליפנות בוקר שלג ירד בהרי הצפון מעל 800-850 מטר בעקר (במידה ויהיה רצף בגשמים), שלג קל באוויר יתכן בפסגות הרי המרכז מעל 950 מטר.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

קיים סיכוי לחסימת צירי תנועה זמנית בפסגות הצפון מעל 950-900 מטר!

יום שלישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה ואף במידה ניכרת.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים מדי פעם ירדו מהר הנגב וצפונה בליווי סופות רעמים בודדות.

במהלך הצהריים הגשמים יתמעטו משמעותית בצפון והם יתמקדו בעקר במרכז ובדרום.

באחרה"צ-ערב הגשמים יתמעטו עוד וירדו בעוצמות קלות בעקר בדרום ולאורך החוף,  בצפון העננות תתמעט ויעשה קר מאד.

שלג ירד בהרי הצפון מעל 800 מטר (יתכן שלג קל מעט מטה מכך בתנאי שתהיה רציפות בגשמים) עד הצהריים,  בהרי המרכז ירד שלג קל בפסגות מעל 950-900 מטר עד אחרה"צ, יתכן שלג קל בפסגת הר הנגב.

בירושלים קיים סיכוי לגשם מעורב בשלג-שלג קל באוויר בעקר בשכונות הגבוהות.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

קיים חשש לקרה בעמקי והרי הצפון בלילה ובבוקר!

תתכן חסימת צירי תנועה זמנית בהרי הצפון מעל 900 מטר!

יום רביעי:

תהיה עליה בטמפרטורות אך עדין יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים קלים ירדו בעקר במרכז ובדרום הארץ עד הערב.

יתכן שלג קל בחרמון עד הצהריים.

קיים חשש לקרה בעמקי והרי הצפון בבוקר!

*יום חמישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.​

יעשה מעונן חלקית-מעונן ויתכן טפטוף בצפון ובמרכז.

משעות הערב תחול התחזקות ברוח והתרבות בעננות וגשמים בעוצמות קלות-בינוניות ירדו מדי פעם בצפון ובמרכז.

*בלילה תתכן התחזקות נוספת בגשמים וברוחות והם ילוו בסופו רעמים בודדות בצפון ובמרכז (הגשם יתמקד בעקר במרכז הארץ).

בצפון הנגב יתכן גשם מקומי.

שלג ירד בחרמון בעקר מהלילה.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

***יום שישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מאד.

*יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים המלווים בסופות רעמים בודדות ירדו מהר הנגב וצפונה (בדגש במרכז הארץ).

**במהלך היום יעשה קר יותר ועוצמות הגשם יחלשו אך הם עדין ירדו בהפוגות מהר הנגב וצפונה.

***שלג יתכן בהרים בעקר מהצהריים.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום ראשון (20.1.2020).​

*הערה: סינופטיקה מורכבת מגיעה לאזורנו החל מחמישי בערב ואף על פי שהשינויים הם קטנים בצפי בין המודלים,  כל שינוי קטן מביא השלכות גדולות על התחזית.

אנו בחרנו לתת צפי שיותר קרוב למודל שרואה את המערכת באופן יציב יחסית ולא משנה באופן מהותי את הצפי שלו מעדכון לעדכון.

המשיכו לעקוב אחר התחזית באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום שני 20.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון  19.1.2020: חורפי וגשום

היום ראשון:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה במעט קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים המלווים בסופות רעמים ירדו בצפון ובמרכז.

בצפון הנגב יהיה מעונן חלקית-מעונן וירד גשם מקומי.

משעות אחרה"צ הגשמים ייחלשו אך יוסיפו לרדת מדי פעם בצפון הארץ ובמרכז.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום שני:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים ירדו בצפון ובמרכז.

במהלך הצהריים תחול היחלשות והתמעטות בגשמים אך יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן בליווי גשמים קלים בצפון ובמרכז.

בצפון הנגב ירד גשם מקומי.

בשעות הלילה תחול התקררות ניכרת והתחזקות בגשמים שירדו מהר הנגב וצפונה ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בלפנות בוקר הגשמים יתמעטו בצפון.

שלג ירד בחרמון ושלג קל יתכן בפסגות הצפון מעל 900 מטר בליפנות בוקר (במידה וירדו משקעים ברצף),   שלג קל באוויר יתכן בפסגות הגבוהות של הרי המרכז.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

קיים חשש לקרה בעמקי ופסגות הצפון בלילה!

*יום שלישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה ואף במידה ניכרת.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים מדי פעם ירדו בעקר במרכז ובדרום.

במהלך הצהריים הגשמים יתמעטו משמעותית והם יתמקדו בעקר בדרום.

שלג קל יתכן בהרי הצפון מעל 850 מטר (במידה וירדו משקעים) עד הצהריים,  שלג קל (לרוב באוויר) יתכן בפסגות הרי המרכז והר הנגב מעל 950-900 מטר.

בירושלים קיים סיכוי מסוים לגשם מעורב בשלג-שלג קל באוויר בעקר בשכונות הגבוהות.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

קיים חשש לקרה בעמקי והרי הצפון בלילה ובבוקר!

יום רביעי:

תהיה עליה בטמפרטורות אך עדין יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים קלים ירדו בעקר במרכז ובדרום הארץ עד הצהריים.

יתכן שלג קל בחרמון עד הצהריים.

קיים חשש לקרה בעמקי והרי הצפון בבוקר!

*יום חמישי:

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן ויתכן טפטוף בצפון ובמרכז.

משעות הצהריים תחול התחזקות ברוח והתרבות בעננות וגשמים בעוצמות קלות-בינוניות ירדו מדי פעם בצפון ובמרכז.

בלילה תהיה התחזקות נוספת בגשמים ברוחות והם ילוו בסופו רעמים בצפון ובמרכז.

בצפון הנגב יתכן גשם מקומי.

שלג ירד בחרמון בעקר מהלילה.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שבת (19.1.2020).​

*הערה: משני בלילה מגיע גל קור לאזורנו האומנם, עקב התמקמות המערכת מזרחה מאיתנו והזרימות הקצרות מהים סוגיית המשקעים דיי גבולית,  בעקר לצפון מזרח הארץ,  עקב השינויים הקטנים אליהם חיזוי שלג רגיש יתכנו שינוים בצפי למרות הטווח הקרוב יחסית,  ככל הנראה אירוע שלג גדול לא יצא מהסינופטיקה של אמצע השבוע.

תשקיף יום ראשון 19.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת  18.1.2020: גשם ירד בעקר מהערב

היום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות סביב הממוצע.​

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשם בהפוגות ירד בעקר במרכז,  בצפון ובדרום הארץ יתכן גשם מקומי קל.

מהערב תחול התחזקות והתגברות בגשמים שירדו תחילה בעקר במרכז הארץ ומחציו השני של הלילה יגיעו גם לצפון.

בנגב יתכן גשם מקומי.

שלג ירד בחרמון בעקר בלילה.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

קיים חשש להצפות בחוף! (בעקר מהלילה)

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

יום ראשון:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה במעט קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים המלווים בסופות רעמים ירדו בצפון ובמרכז.

בצפון הנגב ירד טפטוף-גשם קל.

משעות הצהריים המאוחרות-אחרה"צ הגשמים ייחלשו אך יוסיפו לרדת מדי פעם בצפון הארץ ובמרכז.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום שני:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים קלים מדי פעם ירדו מצפון הנגב וצפונה (בדגש על מרכז הארץ).

משעות הלילה תחול התקררות ניכרת ויעשה קר מאד, תתכן התגברות בגשמים שיתמקדו בעקר במרכז ובדרום הארץ וקיים סיכוי נמוך לספות רעמים בודדות.

שלג קל ירד בחרמון *ובלילה קיים סיכוי לשלג קל בפסגות ההרים.

קיים חשש לקרה בעמקי ופסגות הצפון בלילה!

*יום שלישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה ואף במידה ניכרת.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים מדי פעם בעוצמות קלות-בינוניות ירדו לרוב במרכז ובדרום הארץ.

בצפון הארץ יהיה מעונן חלקית ומקומית מעונן וירד גשם מקומי.

בערב ייחלשו ויתמעטו הגשמים משמעותית.

בפסגות ההרים יתכן שלג קל.

קיים חשש לקרה בעמקי והרי הצפון בלילה ובבוקר!

יום רביעי:

תהיה עליה בטמפרטורות אך עדין יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן ויתכן טפטוף-גשם קל מהר הנגב וצפונה.

יתכן שלג קל בחרמון.

קיים חשש לקרה בעמקי והרי הצפון בבוקר!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת (19.1.2020).​

*הערה: משני בלילה מגיע גל קור לאזורנו האומנם, עקב התמקמות המערכת מזרחה מאיתנו והזרימות הקצרות מהים סוגיית המשקעים נמצאת במחלוקת בין המודלים, לא מדובר בסערה אך ישנם תרחישים להיות מעט גשום יותר ותרחישים שפחות, ולכן סוגיית השלג עקב התנאים הגבוליים במשקעים נמצאת בסימן שאלה.

תשקיף יום שבת 18.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי  17.1.2020: גשם ירד בעקר מהערב

היום שישי:

תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה.

 

יהיה מעונן חלקית ומקומית מעונן ויתכנו טפטופים-גשמים קלים בצפון ובמרכז.

משעות הצהריים תחול התרבות בעננות וגשם ירד בעקר בסמוך לחוף.

מהערב תחול התגברות בגשמים והם ירדו מדי פעם בעקר במרכז הארץ (ובדגש בחוף המרכזי והדרומי) ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בצפון ובדרום יתכן גשם מקומי.

שלג קל ירד בחרמון.

קיים חשש מסוים להצפות בחוף (המרכזי והדרומי)!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

יום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות סביב הממוצע.​

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים ירדו מדי פעם בעקר במרכז הארץ ויתכנו סופות רעמים בודדות,  בצפון ובדרום הארץ ירד גשם מקומי.

מחציו השני של הלילה תחול התחזקות בגשמים וירדו בליווי סופות רעמים בצפון ובמרכז הארץ.

בנגב יתכן גשם מקומי.

שלג ירד בחרמון בעקר בלילה.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

קיים חשש להצפות בחוף! (בעקר מהלילה)

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

יום ראשון:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה במעט קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים המלווים בסופות רעמים ירדו בצפון ובמרכז.

בצפון הנגב ירד טפטוף-גשם קל.

משעות הצהריים המאוחרות-אחרה"צ הגשמים ייחלשו אך יוסיפו לרדת מדי פעם בצפון הארץ ובמרכז.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום שני:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים בעוצמות קלות-בינוניות ירדו מדי פעם מהר הנגב וצפונה.

משעות הערב תחול התקררות ויעשה קר מאד והגשמים ככל הנראה ייפסקו בצפון ותחול התבהרות.

במרכז ובדרום הארץ יתכנו עדין טפטופים-גשמים קלים.

שלג קל ירד בחרמון *ובערב קיים סיכוי לשלג קל בפסגות ההרים.

קיים חשש לקרה בעמקי והרי הצפון בלילה!

*יום שלישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה ואף במידה ניכרת.

יעשה מעונן חלקית ומקומית מעונן ויתכן טפטוף-גשם קל ברחבי הארץ.

בפסגות ההרים קיים סיכוי נמוך לשלג קל.

קיים חשש לקרה בעמקי והר הצפון בלילה ובבוקר!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שישי (18.1.2020).​

*הערה: משני בלילה מגיע גל קור לאזורנו האומנם, עקב התמקמות המערכת מזרחה מאיתנו והזרימות הקצרות מהים הוא לא ילווה בהרבה משקעים ככל הנראה,  הדבר עוד נתון למעט שינוי,  אנו נמשיך ונעקוב.

תשקיף יום שישי 17.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי  16.1.2020: נוח ויבש, ירדו טפטופים-גשמים מקומיים

היום חמישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ואף באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש, יתכן טפטוף-גשם מקומי וקיים סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.

במהלך הערב תחול התקררות ועליה בלחות תחילה לאורך החוף הדרומי והמרכזי ובהמשך הלילה בכל המרכז והדרום  ואף בלפנות בוקר גם בצפון ויעשה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים וגשמים קלים, יתכנו סופות רעמים בודדות.

רוח מזרחית ערה-חזקה תנשב בצפון הארץ במהלך היום.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!​

יום שישי:

תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה.

 

יהיה מעונן חלקית ומקומית מעונן בעננות משתנה וגשם מקומי ירד בעקר בצפון הארץ.

משעות אחרה"צ-ערב תחול התרבות בעננות ויהיה מעונן חלקית-מעונן וגשם ירד בעקר במרכז (ובדגש בחוף הדרומי והמרכזי) בליווי סופות רעמים בודדות.

בהמשך הלילה גשם יחל לרדת גם בצפון הנגב.

עד אחרה"צ ישרור אובך קל-בינוני בעקר בדרום.

שלג קל ירד בחרמון.

קיים חשש מסויים להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!​

*יום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות סביב הממוצע.​

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים ירדו בעקר במרכז ובדרום הארץ מדי פעם בליווי סופות רעמים בודדות,  בצפון יתכן גשם מקומי.

בלילה תחול התחזקות מחודשת בגשמים והם ילוו בסופות רעמים בצפון ובמרכז.

בנגב יתכן גשם מקומי.

שלג ירד בחרמון בעקר בלילה.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

קיים חשש מסוים להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!​

*יום ראשון:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו עדין בסביבות הממוצע.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים מדי פעם ירדו בצפון ובמרכז בליווי סופות רעמים בודדות.

בצפון הנגב יתכן גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים ייחלשו בהדרגה ויתמקדו בעקר בצפון ובחוף,  בדרום יהיה מעונן חלקית-מעונן.

בלילה תחול היחלשות ניכרת נוספת בגשמים ויהיה מעונן חלקית-מעונן בליווי טפטופים-גשמים קלים מדי פעם בצפון ובמרכז.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!​

*יום שני:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו קרובות לממוצע.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטוף-גשם מקומי קל ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב.

בחרמון יתכן שלג קל.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (16.1.2020).​

*הערה: ישנה סינופטיקה מורכבת ולכן מומלץ להתעדכן לטווח שהחל משבת ואילך באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום חמישי 16.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי  15.1.2020:  התחממות

היום רביעי:

תהיה עליה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית ולפרקים מעונן בעננות גבוהה ובינונית, נוח ויבש,  מהערב עננות זו תתרבה ויתכן טפטוף, קיים סיכוי נמוך לגשם מקומי המלווה בסופות רעמים בודדות בצפון מזרח הארץ.

ינשבו רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון ובהרים, בלילה הרוח תתחזק עוד.

*יום חמישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ואף באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש, יתכן טפטוף-גשם מקומי וקיים סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.

במהלך הערב תחול התקררות ועליה בלחות תחילה לאורך החוף הדרומי והמרכזי ובהמשך הלילה בכל המרכז והדרום ויעשה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים וגשמים קלים,  בצפון יוסיף להיות יבש וירדו גשמים מקומיים, קיים סיכוי לסופות רעמים בודדות.

רוח מזרחית ערה-חזקה תנשב בצפון הארץ במהלך היום.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

*יום שישי:

תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה וירדו טפטופים-גשמים קלים ירדו ברחבי הארץ ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בהמשך הבוקר העננות תפחת בדרום ויהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון הארץ וגשם מקומי ירד בצפון ובחוף ויתכנו סופות רעמים בודדות, בפנים הארץ  ודרום הארץ יהיה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה ויתכן טפטוף-גשם קל.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובמרכז וגשם מקומי יתמקד בעקר לאורך החוף.

בלפנות בוקר יתכן טפטוף-גשם קל גם בדרום הארץ.

שלג קל ירד בחרמון.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

*יום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות סביב הממוצע.​

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה וגשם מקומי יתמקד תחילה בעקר בסמוך לחוף,  בשעות הצהריים העננות תפחת בחוף  וירד גשם מקומי בעקר בפנים הארץ.

בלילה ירד גשם בעקר סמוך לחוף ויתכנו סופות רעמים בודדות.

שלג ירד בחרמון, ברובו קל.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

*יום ראשון:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו עדין בסביבות הממוצע.

יעשה מעונן חלקית ומקומית מעונן וגשם מקומי ברובו קל ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב.

*בלילה תתכן היחלשות\הפסקה בגשמים.

שלג קל ירד בחרמון.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (15.1.2020).​

*הערה: בסוף טווח התחזית ישנה סינופטיקה מורכבת ולכן מומלץ להתעדכן לטווח שהחל ממחר שוב באתר.

תשקיף יום רביעי 15.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שלישי  14.1.2020:  התחממות

יום שלישי:

​תהיה התייבשות ניכרת ועליה בטמפרטורות והן יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש.

בשעות הלילה יחלו לנשב רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון הארץ ובהרים.

יום רביעי:

תהיה עליה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש,  מהערב עננות זו תתרבה ויתכן טפטוף.

ינשבו רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון ובהרים, בלילה הרוח תתחזק עוד.

*יום חמישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ואף באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש, יתכן טפטוף-גשם מקומי וקיים סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.

במהלך הערב תחול התקררות ועליה בלחות תחילה לאורך החוף הדרומי והמרכזי ובהמשך הלילה בכל המרכז והדרום ויעשה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי הרים וגשמים קלים,  בצפון יוסיף להיות יבש ויתכנו גשמים מקומיים, קיים סיכוי לסופות רעמים בודדות.

רוח מזרחית ערה-חזקה תנשב בצפון הארץ במהלך היום.

שלג קל ירד בחרמון מהערב.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

*יום שישי:

תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה וירדו טפטופים-גשמים קלים ירדו ברחבי הארץ ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בהמשך הבוקר העננות תפחת בדרום ויהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון הארץ וגשם ירד מדי פעם בליווי סופות רעמים בודדות, במרכז ירד גשם מקומי ו בדרום יהיה נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית ונוח.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן בכל הארץ וגשם מקומי יתמקד בעקר לאורך החוף.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

*יום שבת:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות סביב הממוצע.​

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה וגשם מקומי יתמקד תחילה בעקר בסמוך לחוף,  בשעות הצהריים העננות תפחת בחוף  וירד גשם מקומי בפנים הארץ.

בערב ירדו גשמים מקומיים בסמוך לחוף.

בלפנות בוקר תתכן התגברות מחודשת בגשמים שילוו בסופות רעמים בודדות בצפון ובמרכז.

שלג ירד בחרמון בעקר מלפנות בוקר.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שני (14.1.2020).​

*הערה:  בסוף טווח התחזית ישנה סינופטיקה מורכבת ולכן מומלץ להתעדכן בנוגע לימים חמישי, שישי ושבת גם בימים הקרובים בתחזית באתר.

תשקיף יום שלישי 14.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני  13.1.2020: סגרירי וקריר

​​

היום שני:

​​

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו סביב הממוצע.

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים בעוצמות קלות לרוב ירדו עד שעות אחרה"צ בצפון ובמרכז.

משעות הערב העננות תפחת ויהיה נאה-מעונן חלקית בצפון הארץ ומעונן חלקית-מעונן במרכז ובדרום הארץ.

בלילה ישררו ערפלים בעמקי הצפון.

קיים סיכוי נמוך לערפלים בהר הנגב בלילה שיתנקו במהלך לפנות בוקר ולאחר מכן קיים סיכוי שישרור ערפל בצפון הנגב.

בחרמון יתכן שלג קל עד אחרה"צ.​

יום שלישי:

​תהיה התייבשות ניכרת ועליה בטמפרטורות והן יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש.

בשעות הלילה יחלו לנשב רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון הארץ ובהרים.

יום רביעי:

תהיה עליה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש,  מהערב יתכן טפטוף.

ינשבו רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון ובהרים.

*יום חמישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ואף באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש, יתכן טפטוף.

במהלך הערב תחול התקררות ועליה בלחות תחילה לאורך החוף הדרומי והמרכזי ולקראת הערב גם בצפון הארץ ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה וירדו טפטופים-גשמים ברחבי הארץ וקיים סיכוי לסופות רעמים בודדות.

שלג קל ירד בחרמון מהערב.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!​

*יום שישי:

תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה וירדו טפטופים-גשמים קלים ירדו ברחבי הארץ ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בהמשך הבוקר העננות תפחת בדרום ויהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון הארץ וגשם מקומי ירד מדי פעם בליווי סופות רעמים בודדות,  בדרום יהיה נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית ונוח.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן בכל הארץ וגשם מקומי יתמקד בעקר לאורך החוף.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

​​

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום ראשון  (13.1.2020).​

*הערה: בסוף טווח התחזית ישנה סינופטיקה מורכבת ולכן מומלץ להתעדכן בנוגע לימים חמישי ושישי גם בימים הקרובים בתחזית באתר.

תשקיף יום שני 13.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון  12.1.2020: ירדו גשמים קלים מהצהריים

​​

היום ראשון:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן ובמהלך הבוקר יחלו לרדת טפטופים-גשמים בעוצמות קלות לרוב מדי פעם בצפון ובמרכז.

בדרום יהיה מעונן חלקית בעננות בינונית.

שלג קל ירד בחרמון.

יום שני:

​​

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו סביב הממוצע.

יוסיף להיות מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים בעוצמות קלות לרוב ירדו עד שעות אחרה"צ בצפון ובמרכז.

משעות הערב העננות תפחת ויהיה נאה-מעונן חלקית מהר הנגב וצפונה.

בלילה ישררו ערפלים בעמקי הצפון.

קיים סיכוי נמוך לערפלים בצפון והר הנגב בלילה שיתנקו במהלך לפנות בוקר.

בחרמון יתכן שלג קל עד אחרה"צ.

יום שלישי:

​תהיה התייבשות ניכרת ועליה בטמפרטורות והן יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש.

בשעות הלילה יחלו לנשב רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון הארץ ובהרים.

יום רביעי:

תהיה עליה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש,  מהערב יתכן טפטוף.

ינשבו רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון ובהרים.

*יום חמישי:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש, יתכן טפטוף.

במהלך הצהריים תחול התקררות ועליה בלחות תחילה לאורך החוף הדרומי והמרכזי ולקראת הערב גם בצפון הארץ ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה וירדו טפטופים-גשמים ברחבי הארץ ויתכנו סופות רעמים בודדות.

שלג קל ירד בחרמון מהערב.

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

​​

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שבת  (12.1.2020).​

*הערה: בסוף טווח התחזית ישנה סינופטיקה מורכבת ולכן מומלץ להתעדכן בנוגע ליום חמישי גם בימים הקרובים בתחזית באתר.

תשקיף יום ראשון 12.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת  11.1.2020: השקט שאחרי הסערה

היום שבת:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יהיה מעונן בדרום  ונאה-מעונן חלקית ביתר האזורים  וקר מאד.

 

במהלך היום תהיה התחממות ויעשה מעונן חלקית וקריר.

בערב העננות תתרבה ויהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובמרכז בליווי ערפלי הרים ויתכן טפטוף.

*קיים חשש לקרה במקומות המועדים בבוקר!

יום ראשון:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים קלים ירדו מדי פעם ירדו בצפון ובמרכז החל מהצהריים.

בדרום יהיה מעונן חלקית בעננות בינונית.

שלג קל ירד בחרמון.

יום שני:

​​

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו סביב הממוצע.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים קלים ירדו עד שעות אחרה"צ בצפון ובמרכז.

משעות הערב יעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב ועד מרכז הארץ בליווי ערפלי הרים.

מלפנות בוקר העננות תתנקה בצפון ובמרכז,  בצפון הנגב יתכן ערפל.

בלילה ישררו ערפלים בעמקי הצפון.

בחרמון יתכן שלג קל עד אחרה"צ.​

יום שלישי:

​תהיה התייבשות ניכרת ועליה בטמפרטורות והן יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש.

בשעות הלילה יחלו לנשב רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון הארץ ובהרים.

יום רביעי:

תהיה עליה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ואף באופן ניכר.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש,  יתכן טפטוף.

ינשבו רוחות דרום מזרחיות ערות-חזקות בצפון ובהרים.​

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת  (11.1.2020).​

תשקיף יום שבת 11.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי  10.1.2020: גשם בדרום ובמרכז עד הצהריים.

יום שישי:

​​

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית -מעונן וגשמים פזורים המלווים בסופות רעמים ירדו בעקר במרכז ובדרום הארץ.

בצהריים תחול התמעטות ניכרת בגשמים ויתכן והם ירדו באופן מקומי בעוצמות קלות.

בלילה יעשה מעונן חלקית-מעונן בדרום ונאה-מעונן חלקית ביתר האזורים וקר מאד.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*קיים חשש לקרה במקומות המועדים בלילה!

יום שבת:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יהיה מעונן בדרום  ונאה-מעונן חלקית ביתר האזורים  וקר מאד.

 

במהלך היום העננות תתרבה ויהיה מעונן חלקית-מעונן ומהערב יתכן טפטוף בצפון.

*קיים חשש לקרה במקומות המועדים בבוקר!

יום ראשון:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים קלים ירדו בצפון ובמרכז החל מהצהריים.

בדרום יהיה מעונן חלקית בעננות בינונית שתחלוף בערב.

שלג קל ירד בחרמון.

יום שני:

​​

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו סביב הממוצע.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטופים-גשמים קלים ירדו עד שעות אחרה"צ בצפון ובמרכז.

משעות הערב העננות תתנקה ויעשה נאה בגבהים הנמוכים בכל הארץ.

בלילה ישררו ערפלים בעמקי הצפון.

בחרמון יתכן שלג קל עד אחרה"צ.

יום שלישי:

​תהיה התייבשות ניכרת ועליה בטמפרטורות והן יהיו במעט גבוהות מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות גבוהה ובינונית בגלים, נוח ויבש.

בשעות הלילה יחלו לנשב רוחות דרום מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרים.​

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי  (10.1.2020).​

תשקיף יום שישי 10.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי  9.1.2020: חורפי וגשום.

יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.​

יהיה מעונן בדרך כלל ויהיה גשום וסוער בחוף הדרומי,  בצפון ובמרכז יוסיף לרדת גשם לפרקים בליווי סופות רעמים.

בנגב יהיה מעונן חלקית-מעונן בליווי טפטוף-גשם קל.

במהלך היום הגשמים ילכו וייחלשו והם יתמקדו בעקר לאורך החוף.

בלילה תחול החמרה מחודשת במזג אוויר וגשמים פזורים המלווה בסופות רעמים ירדו בדרום ולאורך החוף.

שלג כבד ירד בחרמון.

קיים חשש חמות להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בכל נחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית -מעונן וגשמים פזורים המלווים בסופות רעמים ירדו ברחבי הארץ במהלך היום.​

במהלך היום הגשמים יחלשו ובאחרה"צ ייפסקו ויעשה נאה-מעונן חלקית וקר מאד.

בלילה יהיה מעונן חלקית-מעונן בעננות נמוכה בדרום.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*קיים חשש לקרה במקומות המועדים בלילה!

יום שבת:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יהיה מעונן בדרום  ונאה-מעונן חלקית ביתר האזורים  וקר מאד.

 

במהלך היום העננות תתרבה ויהיה מעונן חלקית ומקומית מעונן.

בערב יעשה מעונן חלקית-מעונן ויתכן טפטוף בצפון.

קיים חשש לקרה במקומות המועדים בבוקר!

*יום ראשון:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטוף-גשם קל ירד בצפון ובמרכז במהלך היום.

בלילה תהיה התגברות בגשמים והם ירדו בעוצמות קלות-בינוניות בצפון ובמרכז מדי פעם.

שלג קל ירד בחרמון.

יום שני:

​​

תהיה עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו סביב הממוצע.

יעשה מעונן חלקית-מעונן ויתכן טפטוף-גשם קל עד שעות הצהריים.

מאחרה"צ יעשה מעונן חלקית-מעונן בליווי ערפלי מהר הנגב וצפונה.

בהמשך העננות תתנקה מצפון הארץ,  ישררו ערפלים במעמקי הצפון.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום חמישי  (9.1.2020).

*הערה:  מהיום בערב יש סינופטיקה מורכבת שלמודלים קשה לזהות אותה ולכן יש "סתירות" בין הצפי שלהם.

תשקיף יום חמישי 9.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי  8.1.2020: יעשה גשום וסוער.

היום רביעי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשם ירד בצפון מדי פעם בליווי סופות רעמים.

לקראת הצהריים יעשה גשום וסוער בצפון ובחוף.

בדרום הארץ יהיה אובך קל.

 

במהלך שעות אחרה"צ הגשמים ידרימו ויעשה גשום בצפון ובמרכז (ובדגש על מרכז הארץ).

בצפון הנגב ירד גשם מקומי מידי פעם מהערב.

סופות שלגים ירדו בחרמון ושלג ירד בפסגות הצפון מעל גובה 1,000 מטר עד הצהריים.

קיים חשש חמור להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.​

יהיה מעונן בדרך כלל וגשמים לפרקים בליווי סופות רעמים ירדו במרכז,  בצפון יהיה מעונן חלקית-מעונן וירד גשם מדי פעם.

בנגב ירד גשם מקומי מדי פעם ויתכנו סופות רעמים בודדות.

במהלך היום עוצמות הגשמים ילכו וייחלשו והם יתמקדו בעקר לאורך החוף.

*בלילה תתכן התקררות והתגברות בגשמים בעקר לאורך החוף.

שלג ירד בחרמון,  *בליפנות בוקר קיים סיכוי נמוך לשלג קל באוויר בפסגות הצפון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן-מעונן וגשמים פזורים ירדו ברחבי הארץ במהלך היום.

בצפון יהיה מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים יחלשו ובערב הם ייפסקו ויעשה נאה-מעונן חלקית וקר מאד.

בלילה יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה.

שלג ירד בחרמון *וקיים סיכוי נמוך לשלג קל באוויר בפסגות הצפון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*קיים חשש לקרה במקומות המועדים בלילה!

יום שבת:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יהיה מעונן חלקית וקר מאד.

בערב תתרבה העננות ויעשה מעונן חלקית-מעונן מהר הנגב וצפונה ויתכן טפטוף.

קיים חשש לקרה במקומות המועדים בבוקר!

*יום ראשון:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קריר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וטפטוף-גשם קל ירד בצפון ובמרכז במהלך היום.

*בלילה תתכן התחזקות בגשמים.

שלג קל ירד בחרמון.

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שלישי  (7.1.2020).

*הערה:  לטווח הבינוני יש סינופטיקה מורכבת והחל מיום חמישי בלילה המודלים סותרים אחד את השני בצפי ולכן מומלץ להמשיך ולעקוב אחר התחזית באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום רביעי 8.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שלישי  7.1.2020: גשם מקומי בצפון, אובך בדרום.

היום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

במהלך הבוקר יעשה מעונן חלקית ומקומית מעונן בעננות בינונית ונמוכה וירד טפטוף-גשם מקומי בצפון הארץ.

באחרה"צ הגשם יפסק והעננות תפחת בכל הארץ.

בלילה תחול התעננות מחודשת בצפון וגשם ירד מדי פעם בליווי סופות רעמים בודדות.

רוח דרום מערביות ערה-חזקה תנשב ובמהלך היום ישרור אובך רום ומשעות הצהריים יעשה אביך בעקר בדרום הארץ.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף הצפוני!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון!

יום רביעי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יעשה מעונן וגשום וסוער בצפון ובחוף.​

בדרום הארץ יהיה אובך קל.

*במהלך שעות אחרה"צ הגשמים ידרימו ויעשה גשום בצפון ובמרכז (ובדגש על מרכז הארץ).

בצפון הנגב ירד גשם מקומי מידי פעם מהערב.

סופות שלגים ירדו בחרמון ושלג ירד בפסגות הצפון מעל גובה 1,000 מטר,  שלג באוויר עשוי להיראות גם בגבהים במעט נמוכים יותר.

קיים חשש חמור להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.​

יהיה מעונן בדרך כלל וגשמים לפרקים בליווי סופות רעמים ירדו במרכז ובצפון הנגב,  בצפון יהיה מעונן חלקית-מעונן וירד גשם מקומי מדי פעם.

במהלך היום עוצמות הגשמים ילכו וייחלשו והם יצפינו בהדרגה.

*בלילה תתכן התקררות והתחזקות מחודשת בגשמים.

שלג ירד בחרמון,  *בלילה יתכן שלג בפסגות ההרים.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות ויהיה קר מאד.

יהיה מעונן בדרך כלל וגשמים ירדו בדרום ובמרכז הארץ.

בצפון יהיה מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים יחלשו ובלילה הם ייפסקו ויעשה נאה-מעונן חלקית.

שלג ירד בחרמון *ושלג קל יתכן בפסגות ההרים.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

קיים חשש לקרה במקומות המועדים בלילה!

*יום שבת:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יהיה נאה-מעונן חלקית וקר מאד.

בהמשך תתרבה העננות ויעשה מעונן חלקית-מעונן וקר בצפון ובמרכז ויתכן טפטוף.

קיים חשש לקרה במקומות המועדים בבוקר!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שני  (6.1.2020).

*הערה:  לטווח הבינוני יש סינופטיקה מורכבת והחל מיום חמישי בלילה המודלים סותרים אחד את השני בצפי ולכן מומלץ להמשיך ולעקוב אחר התחזית באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום שלישי 7.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שני  6.1.2020: נאה בדרך כלל.

יום שני:

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל ורוח דרומית-דרום מערבית ערה תנשב במהלך היום ויתכן אובך רום.

*יום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

במהלך הבוקר יעשה מעונן חלקית ומקומית מעונן בעננות בינונית ונמוכה וירד טפטוף-גשם מקומי בצפון הארץ.

באחרה"צ הגשם יפסק והעננות תתנקה מהדרום ומרכז הארץ.

רוח דרום מערביות ערה-חזקה תנשב ובמהלך היום ישרור אובך רום ומשעות הצהריים יתכן אובך-בינוני ברחבי הארץ.

*יתכן ובלילה תחול התחזקות נוספת ברוחות יחד עם התקררות ויעשה גשום וסוער בצפון הארץ.

*שלג כבד ירד בחרמון מהלילה ושלג קל יתכן בפסגות הצפון בלפנות בוקר.

קיים חשש להצפות בחוף הצפוני!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון!

*יום רביעי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן וגשום וסוער בצפון ובחוף.

בדרום הארץ יהיה אביך.

*במהלך הערב הגשמים ידרימו וירדו לפרקים בליווי סופות רעמים, ברקים וברד גם במרכז הארץ.

בצפון הנגב ירד גשם מקומי מהערב.

שלג כבד ירד בחרמון ו* שלג יתכן בפסגות הצפון עד הצהריים.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום חמישי:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.​

יהיה מעונן בדרך כלל וגשמים מדי פעם ירדו במרכז ובצפון הנגב בליווי סופות רעמים,  בצפון יהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן גשם מקומי מדי פעם.

במהלך היום עוצמות הגשמים ילכו וייחלשו.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

***יום שישי:

תהיה ירידה מחודשת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל.

יהיה מעונן בדרך כלל וגשמים קלים ירדו מצפון הנגב וצפונה.

*בלילה תתכן התחזקות מחודשת בגשמים.

שלג ירד בחרמון,  *בלילה יתכן קל שלג בפסגות ההרים.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום ראשון  (5.1.2020).

*הערה:  לטווח הרחוק יש סינופטיקה מורכבת והחל מיום שלישי בלילה המודלים סותרים אחד את השני עם בצפי ולכן מומלץ להמשיך ולעקוב אחר התחזית ליום שני ואחרי באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום שני 6.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום ראשון  5.1.2020: הגשם יצפין בהדרגה.

יום ראשון:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים ירדו בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בצפון הנגב יהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים יצפינו וייחלשו ויתמקדו בעקר מאזור השרון וצפונה.

בערב הגשמים יצפינו עוד ויתמקדו בצפון הארץ.

בלילה תחול התחזקות ברוחות והתנקות בעננות הנמוכה והגשמים יפסיקו בכל הארץ.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

יום שני:

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע.

יעשה נאה בדרך כלל ורוח דרומית-דרום מערבית ערה תנשב במהלך היום ויתכן אובך רום.

משעות אחרה"צ יתכן אובך קל במרכז ובדרום.

בלילה יעשה נאה-מעונן חלקית בעננות בינונית, קיים סיכוי נמוך לטפטוף.​

*יום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

במהלך הבוקר יעשה מעונן חלקית ומקומית מעונן בעננות בינונית ויתכן טפטוף-גשם מקומי בצפון הארץ.

באחרה"צ הגשם יפסק.

רוח דרום מערביות ערה-חזקה תנשב ובמהלך היום יעשה אביך ברחבי הארץ.

בדרום קיים סיכוי נמוך לסופות חול מקומיות.

*בלילה תחול התחזקות נוספת ברוחות ויעשה גשום וסוער בצפון ובחוף.

שלג כבד ירד בחרמון מהלילה *ויתכן שלג בפסגות הצפון מליפנות בוקר.

קיים חשש להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום רביעי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן וגשום וסוער בצפון ובחוף.

בדרום הארץ יהיה אביך ובהמשך היום יתענן באזור יחד עם האובך.

במהלך אחרה"צ הגשמים ידרימו וירדו לפרקים בליווי סופות רעמים, ברקים וברד בעקר במרכז הארץ.

בצפון ומרכז הנגב יחל לרדת גשם מקומי משעות אחרה"צ שיתגבר בלילה.

שלג כבד ירד בחרמון ו* שלג יתכן בפסגות הצפון עד הצהריים.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום חמישי:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן בדרך כלל וגשמים מדי פעם ירדו מצפון הנגב וצפונה בליווי סופות רעמים בודדות.

*בלילה תתכן התגברות במשקעים.

שלג ירד בחרמון,   **בלילה יתכן שלג בפסגות ההרים.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום שבת  (4.1.2020).

*הערה:  לטווח הרחוק יש סינופטיקה מורכבת והחל מיום שלישי המודלים סותרים אחד את השני עם בצפי ולכן מומלץ להמשיך ולעקוב אחר התחזית ליום שני ואחרי באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום ראשון 5.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שבת 4.1.2020: גשום בעקר מהערב.

היום שבת:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.​

בבוקר יהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון הארץ וגשם ירד לפרקים בליווי סופות רעמים.

במהלך היום מוקד הגשמים ידרים אל מרכז הארץ.

בערב תחול התחזקות מחודשת בגשמים שירדו בליווי סופות רעמים מצפון הנגב וצפונה ובדגש על מרכז הארץ וצפון הנגב.

שלג ירד בחרמון ובנוסף, שלג קל ירד בפסגות הצפון בבוקר מעל 1,000 מטר מעל פני הים.

ינשבו רוחות דרום מערביות-מערביות ערות-חזקות.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

יום ראשון:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים ירדו בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בצפון הנגב יהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים יצפינו וייחלשו ויתמקדו בעקר מאזור השרון וצפונה.

בערב הגשמים יצפינו עוד ויתמקדו בצפון הארץ.

בלילה תחול התחזקות ברוחות והתנקות בעננות והגשמים יפסיקו בכל הארץ.

שלג ירד בחרמון..

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום שני:

תהיה עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה במעט קר מהרגיל בעונה.

יעשה נאה בדרך כלל ורוח דרומית-דרום מערבית ערה תנשב במהלך היום ויתכן אובך רום.

*משעות אחרה"צ יתכן אובך בעקר בדרום.

*בלילה יתכן ויחל לרדת גשם בצפון ובמרכז וקיים סיכוי לסופות רעמים בודדות.

קיים חשש להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

*בבוקר הגשם ייפסק ויהיה נאה ברחבי הארץ.

במהלך היום יעשה מעונן חלקית בעננות בינונית ויתכן טפטוף-גשם קל ברחבי הארץ בנוסף יהיה אביך,  בדרום קיים סיכוי נמוך לסופות חול מקומיות.

משעות הערב והלילה יעשה גשום וסוער בצפון ובמרכז.

*תתכן התפשטות הגשמים לצפון הנגב.

רוח דרום מערביות ערה-חזקה תנשב במהלך היום, בלילה היא תתחזק עוד.

שלג ירד בחרמון מהלילה *ויתכן שלג קל בפסגות הצפון מליפנות בוקר.

קיים חשש להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה!

*יום רביעי:

תהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים בליווי סופות רעמים ירדו מצפון הארץ ועד צפון הנגב.

במרכז ובדרום הנגב יתכן גשם מקומי.

בערב תחול היחלשות ברוחות ובגשמים והם יתמקדו בעקר במרכז ובדרום הארץ.

שלג כבד ירד בחרמון ושלג קל יתכן בפסגות ההרים בבוקר.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שבת  (4.1.2020).

*הערה:  לטווח הרחוק יש סינופטיקה מורכבת והחל מיום שני המודלים סותרים אחד את השני עם בצפי ולכן מומלץ להמשיך ולעקוב אחר התחזית ליום שני ואחרי באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום שבת 4.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום שישי 3.1.2020:  ינשבו רוחות חזקות.

היום שישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית ולפרקים מעונן בעננות משתנה וגשם מקומי המלווה בסופות רעמים בודדות ירד בצפון הארץ.

תנשב רוח דרום מערבית ערה-חזקה ויתכן אובך רום קל ולקראת אחרה"צ יתכן אובך קל בדרום ובמרכז הארץ.

באחרה"צ תחול הפחתה זמנית בעננות והמשקעים ויהיה נאה-מעונן חלקית.

בליפנות ​בוקר תחול החמרה במזג אוויר ויהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים המלווים בסופות רעמים, ברקים, ברד ופרצי רוח חזקים ירדו בעקר בסמוך לחוף.

בצפון יתכן גשם מדי פעם בליווי סופות רעמים.

*שלג ירד בחרמון ובשעות הלילה יתכן גם שלג קל בפסגות הצפון (במידה ויהיה רצף של משקעים) מגובה 1,000-950 מטר.

קיים חשש להצפות בחוף משעות הלילה!​

יום שבת:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.​

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים המלווים בסופות רעמים ירדו בעקר לאורך החוף.

בפנים הארץ ירד גשם מדי פעם.

במהלך היום מוקד הגשמים יעשה דרומי יותר וגשמים יכנסו גם לצפון הנגב,  בצפון הארץ תדירות הגשמים תפחת.

בערב תחול התחזקות מחודשת בגשמים שירדו בליווי סופות רעמים בעקר לאורך החוף.

*שלג ירד בחרמון ובנוסף, יתכן שלג קל בפסגות הצפון בבוקר מעל 1,100 מטר בבוקר (אם יהיה רצף של משקעים).

ינשבו רוחות דרום מערביות-מערביות ערות-חזקות.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

יום ראשון:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים ירדו בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בצפון הנגב יהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים יצפינו וייחלשו ויתמקדו בעקר בקו השרון-שומרון.

בערב הגשמים יצפינו עד לצפון הארץ.

בלילה תחול התחזקות ברוחות והתנקות בעננות והגשמים יפסיקו בכל הארץ.

שלג ירד בחרמון בעקר מהערב.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום שני:

יהיה נאה בדרך כלל ברחבי הארץ וישרור אובך רום קל.

במהלך היום יעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בינונית ואביך ברחבי הארץ.

בדרום קיים סיכוי לסופות חול מקומיות.

*משעות הערב יתכנו טפטופים-גשמים נקודתיים ברחבי הארץ בליווי סופות רעמים בודדות.

*בלילה תתכן התגברות של הגשמים בצפון ובחוף.

קיים חשש לשיטפונות בכל נחלי הדרום ומדבר יהודה!

קיים חשש להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

**יום שלישי:

תהיה ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

במהלך היום ירדו גשמים בצפון ובמרכז בליווי סופות רעמים.

ינשבו רוחות חזקות ויתכן עדין אובך בדרום.

שלג ירד בחרמון ויתכן שלג קל בפסגות הצפון.

קיים חשש לשיטפונות בכל נחלי הדרום ומדבר יהודה!

קיים חשש להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שישי (3.1.2020).

*הערה:  לטווח הרחוק יש סינופטיקה מורכבת והחל מיום שני המודלים סותרים אחד את השני עם הצפי שלהם ולכן מומלץ להמשיך ולעקוב אחר התחזית ליום שני ושלישי באתר גם בימים הקרובים.

תשקיף יום שישי 3.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום חמישי 2.1.2020: גשם ירד בצהריים.

יום חמישי:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה במעט קריר מהרגיל בעונה.

במהלך שעות הבוקר יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשם ירד בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בדרום יהיה מעונן חלקית-מעונן בעננות בינונית.

באחרה"צ הגשמים יפסקו ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בינונית בכל הארץ.

במהלך הערב והלילה גובה בסיס הענן ילך וירד ויהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן גשם מקומי בעקר בצפון וקיים סיכוי נמוך לסופות רעמים בודדות.

רוח דרומית-דרום מערבית חזקה תחל לנשב מהלילה.

שלג ירד בחרמון עד אחרה"צ.

*יום שישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית ולפרקים מעונן בעננות משתנה וגשם מקומי המלווה בסופות רעמים בודדות ירד בצפון הארץ.

תנשב רוח דרום מערבית ערה-חזקה ויתכן אובך רום קל ולקראת אחרה"צ יתכן אובך קל בדרום ובמרכז הארץ.

באחרה"צ תחול הפחתה זמנית בעננות ויהיה נאה-מעונן חלקית.

מחלקו השני של הלילה תחול התגברות במשקעים בצפון הארץ יחד עם התקררות והתחזקות ברוח.

*תתכן התפשטות בגשמים אל מרכז הארץ בליפנות בוקר.

*שלג ירד בחרמון ובשעות הלילה יתכן גם שלג קל בפסגות הצפון (במידה ויהיה רצף של משקעים) מגובה 1,000 מטר.

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון!

יהיו הצפות לאורך החוף מהלי!

*יום שבת:

תהיה עליה קלה בטמפרטורות אך יהיה עדין קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובחוף וירד גשם לפרקים המלווה בסופות רעמים בודדות.

בהרי יהודה ובדרום הארץ ישרור אובך קל-בינוני.

במהלך הבוקר הגשמים ידרימו ויעשה מעונן חלקית-מעונן בצפון ובמרכז וגשם ירד לפרקים בליווי סופות רעמים בודדות.

באחרה"צ הגשמים ידרימו עד לצפון הנגב ויתרון הגשם יעשה של מרכז הארץ.

*בערב תתכן התחזקות מחודשת בגשמים.

*שלג כבד ירד בחרמון ובנוסף, יתכן שלג קל בפסגות הצפון בבוקר מעל 1,100 מטר בבוקר (אם יהיו רצף של משקעים).

ינשבו רוחות דרום מערביות-מערביות ערות-חזקות.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום ראשון:

תהיה עליה נוספת בטמפרטורות אך עדין יהיה קר מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשמים לפרקים ירדו מצפון הארץ ועד צפון הנגב ויתכנו סופות רעמים בודדות.

במרכז ודרום הנגב יהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן טפטוף-גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים יצפינו וייחלשו ובערב הם ירדו בעוצמות קלות מדי פעם בצפון הארץ.

*בלילה בוקר תתכן התחזקות מחודשת זמנית מחודשת בגשמים בצפון הארץ.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום שני:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בבוקר יהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן גשם בצפון הארץ המלווה בסופות רעמים.

בהמשך היום יעשה נאה בכל הארץ ורוחות דרומיות חזקות ינשבו.

יתכן אובך מחלקו השני של היום.

*בלילה תתכן החמרה במזג אוויר ויעשה גשום.

שלג ירד בחרמון בבוקר,  *בלילה תתכן ירידת שלג נוספת בחוף ובנוסף, שלג קל יתכן בפסגות הצפון בלילה.

קיים חשש לשיטפונות בכל נחלי הדרום ומדבר יהודה!

קיים חשש להצפות בחוף!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 12z של המודלים לחיזוי מיום רביעי (1.1.2020).

*הערה:  בליל שישי-בוקר שבת יש סינופטיקה מורכבת שבמידה ותהיה סטייה של כמה מאות בודדות של ק"מ בצפי של המודלים לחיזוי הדבר עשוי להכריע בין פרק זמן גשום ולפרק זמן יבש.

ראוי לציין כי תחזית זו נכתבה ביום ברביעי בערב, כך שבעקבות הטווח הרחוק יחסית יש אי וודאות גדולה ליום שני הקרוב.

תשקיף יום חמישי 2.1.2020

תשקיף ל5 הימים הקרובים היום רביעי 1.1.2020: סגרירי

היום רביעי:

בלי שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה קריר במעט מהרגיל בעונה.

יהיה מעונן חלקית-מעונן בצפון הארץ וירדו טפטופים-גשמים קלים.

במרכז יהיה נאה-מעונן חלקית.

בדרום יהיה מעונן בעננות גבוהה.

במהלך היום יהיה מעונן חלקית-מעונן בעננות משתנה.

בליפנות בוקר העננות תצפין ויהיה מעונן חלקית-מעונן לאורך החוף ובצפון מערב הארץ בליווי טפטוף-גשם קל.

קיים סיכוי נמוך לערפל בצפון הנגב.

שלג קל ירד בחרמון במהלך היום.

יום חמישי:

ללא שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה במעט קריר מהרגיל בעונה.

בשעות הבוקר יעשה מעונן חלקית מעונן וגשם ירד בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות.

בדרום יהיה מעונן חלקית-מעונן בעננות בינונית.

באחרה"צ הגשמים יפסקו ויעשה מעונן חלקית-מעונן בעננות בינונית בכל הארץ.

בליפנות בוקר יתכן גשם מקומי המלווה בסופות רעמים בודדות.

שלג ירד בחרמון עד אחרה"צ.

*יום שישי:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

בצפון יהיה מעונן חלקית ולפרקים מעונן בעננות משתנה וגשם ירד מדי פעם ויתכנו סופות רעמים בודדות.

במרכז ובדרום יהיה מעונן חלקית-מעונן בעננות בינונית ויתכן טפטוף.

תנשב רוח דרום מערבית ערה ויתכן אובך רום קל ולקראת אחרה"צ יתכן אובך קל בדרום ובמרכז הארץ.

בערב העננות תחלוף מהמרכז והדרום ויהיה נאה.

*בלילה יתכן ותחול התגברות במשקעים בצפון הארץ יחד עם התקררות והתחזקות ברוח.

*שלג ירד בחרמון ובשעות הלילה יתכן גם שלג קל בפסגות הצפון (במידה ויהיה רצף של משקעים) מגובה 1,000 מטר.

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון!

יש סיכוי להצפות בחוף בלילה!

יום שבת:

תהיה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה.

*יהיה מעונן חלקית-מעונן וגשם ירד בצפון בליווי סופות רעמים (עוד טרם ברור מה התדירות של הגשם).

במרכז ובדרום הארץ ישרור אובך קל-בינוני.

בצהריים תחול החמרה בפעילות ויעשה גשום וסוער בצפון ובמרכז.

בערב הגשמים ידרימו עד לצפון הנגב.

בלילה עוצמת הגשמים תיחלש והם יוסיפו לרדת לפרקים בליווי סופות רעמים בודדות במרכז ובצפון הנגב.

בצפון הארץ ירד גשם מקומי.

*שלג כבד ירד בחרמון משעות הצהריים,  בצפון הארץ (במידה ויהיו משקעים) ירד שלג קל בפסגות הצפון בבוקר מעל 1,100 מטר.

ינשבו רוחות דרום מערביות-מערביות חזקות.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*יום ראשון:

תהיה עליה בטמפרטורות ויהיה עדין קר מהרגיל בעונה.

יעשה מעונן חלקית-מעונן וגשמים ירדו בעקר במרכז הארץ ובצפון הנגב,  יתכנו סופות רעמים בודדות.

במרכז ודרום הנגב יהיה מעונן חלקית-מעונן ויתכן טפטוף-גשם מקומי.

במהלך היום הגשמים יצפינו וייחלשו ובערב הם ירדו בעוצמות קלות מדי פעם בצפון הארץ.

*בליפנות בוקר תתכן התחזקות מחודשת בגשמים וברוח.

שלג ירד בחרמון.

קיים חשש להצפות בחוף!

קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ומדבר יהודה!

תהיה זרימה מוגברת בנחלי הצפון והמרכז!

*הערה:  התחזית מבוססת על עדכון 00z של המודלים לחיזוי מיום שלישי (31.12.2019).

*הערה:  בליל שישי-בוקר שבת יש סינופטיקה מורכבת שבמידה ותהיה סטייה של כמה מאות בודדות של ק"מ בצפי של המודלים לחיזוי הדבר עשוי להכריע בין פרק זמן גשום ולפרק זמן יבש.

ראוי לציין כי תחזית זו נכתבה ביום שלישי בבוקר כך שאמינות התחזית לימים האחרונים במעט נמוכה מהרגיל.

תשקיף יום רביעי 1.1.2020