February 24, 2020

כמות גדולה מאד של עננות פעילה ממצריים נכנסה לדרום הארץ בשעתיים האחרונות והחלה להוריד גשמים.

הדבר נגרם עקב הדרמה משמעותית של מערכת חורפית אל מצריים וההתנתקות שלה מאפיק "האם" מצפון.

המסלול החריג יחסית והדרומי מאד שהיא עוברת תגרום למזג אוויר לא שיגרתי באזורנו כאשר אותה מערכת סיפחה לה  לחות מהים התיכון ויחד עם תנאי האי היציב...

Please reload