top of page

סיכום חורף 2022-2021

פרטים על כל תחנות המדידה 

אילת

בצפון הארץ ירדו בממוצע כ100% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

במרכז הארץ ירדו בממוצע כ118% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

בדרום הארץ ירדו בממוצע כ81% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

בממוצע ארצי ירדו כ100% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

על פי השירות המטאורולוגי עונת הגשם 2021\2022 הסתיימה בהכללה כללית כגשומה במעט מהממוצע,   אולם ניתן להבחין בשונות אזורית גדולה בין חלקי הארץ:

1.  לאורך הגבול הצפוני של הארץ, הכרמל, השומרון ובמישור החוף כמויות הגשם גבוהות יחסית ועולות על הממוצע לכל עונת הגשם.

  בחוף המרכזי מדובר באחת מעונות הגשם הגשומות ביותר מתחילת המדידות והגשומה ביותר מחורף 1993


2. גליל תחתון,  רמת הגולן והרי יהודה כמויות הגשם קרובות לממוצע.


3. במרבית דרום הארץ כמויות הגשם המצטברות נמוכות מאד ביחס לממוצע

חורף 1992.JPG

כמויות הגשם בחורף 2021\2022  ביחס לממוצע

חורף 2022.JPG

רוצים לדעת אם מאזן הגשמים ישתפר?

bottom of page