• Weather Now

גל חום לפנינו

עד כה (אמצע יולי) הקיץ הנוכחי התחיל כשגרתי ללא אירועים מיוחדים, אך החל ממחר (ראשון) הקיץ מעלה הילוך.הסיבה לכך היא הצפנה מוקד הרמות הסובטרופיות צפונה מאזור סעודיה, לאזורנו.


ומה הן הרמות הסובטרופיות?........רמה ברומטרית היא אזור לחץ אוויר גבוה (משמע אזור בעל עודף אוויר ביחס לסביבה שלו) והסיבה שבגללה היא נגרמת היא נמצאת הרחק מכאן, בקווי המשווה ובאזורים הטרופים.


בקו המשווה זווית פגיעת קרני השמש קרובה להיות ישרה ולכן אזור זה הוא בעל מנגנון החימום היעיל בכל כדור הארץ ולכן ישנה עליית אוויר והתפתחות של עננות ערמתית מפותחת וגשמים לצד החום.


כאמור, באזורי המשווה האוויר עולה עקב החום הרב אך בשל סיבוב כדור הארץ הוא לא עולה אנכית אלה סוטה מעט מהמסלול, לכוון צפון מערב בחצי כדור הארץ הצפוני ודרום מזרח בחצי הדרומי, ולכן בקו רוחב 30 כל האוויר שעלה מקו המשווה מתכנס שם ויוצר עודף אוויר (רמה ברומטרית או במקרה שלנו רמות סובטרופיות).


הרמה ברום מעודדת את האוויר לשקוע, להתחמם ולהתייבש (התמוככות) וכך נוצרים מרבית אזורי המדבר בעולם, מתוכם מדבר סהרה וחצי האי ערב המאופיינים במזג אוויר חם ויבש ללא כמעט משקעים.
ולתחזית:


בעקבות הצפנת הרמות הסובטרופיות מעט דרומה מאיתנו, צפו להתחממות ניכרת מחר ולמזג אוויר שרבי וחם ומאד בפנים הארץ והביל יותר לאורך החוף והשפלה (עקב האוויר הימי שחודר לאזור בקיץ בהשפעת האפיק הפרסי).