• Weather Now

החורף חוזר: חשש להצפות בחופים!

עד השבוע האחרון הסתיו התאפיין במזג אוויר חם במידה ניכרת ונטול גשמים כמעט לחלוטין.


בימים האחרונים היינו עדים להתפתחויות מקומיות של תאי סערה שמקומית הורידו גשמים משמעותיים, השיא בינתיים ביום ראשון האחרון עם כמעט 50 מ"מ שנמדדו נקודתית בירושלים בזמן קצר וסופת ברד חריגה באזור הערבה.אנו עוד לפני הדבר העיקרי, המערכת החורפית הראשונה בעונה.


הסיבה להיווצרות המערכת היא הדרמת אוויר קר מהים השחור לאזורנו בהשראת אפיק רום מצפון ובמקביל, היווצרות מערכת לחץ נמוך בקפריסין שתגרום לרוחות חזקות מספיק כדי להסיע את העננות המפותחת לאזורנו.


ראוי לציין כי אנו נמצאים בתחילת חודש נובמבר, תקופה בה טמפרטורת הים גבוהה יחסית ואף השנה טמפרטורת המים גבוהה ב-2 מעלות מעל הממוצע בגלל התקופה החמה שעברנו בחודשיים האחרונים, ולכן הדבר יאיץ את הפעילות ויגרום לגשמים מרובים בעקר לאורך החופים ולהצפות.התחזית:הלילה (שלישי):


עוד לפני הפעילות העיקרית שתגיע, עדין יתכנו טפטופים- גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות.


במהלך לפנות בוקר הרוח תתחזק והגשמים יתגברו בעקר לאורך החוף וילוו בסופות רעמים.
רביעי:


בתחילת הבוקר תתארגן לה חזית קרה ומאסיבית מול החופים ויחלו לרדת גשמים בליווי סופות רעמים, ברקים, ברד ופרצי רוח חזקים, תחילה בחופים ולאחר מכן בפנים הארץ.


שימו לב שבשל הרוח הדרום מערבית, קו הגשם ייחתך באופן בולט באזור ירושלים ודרומה אשר שם יהיה מעונן חלקית ולפרקים מעונן ויתכן גשם חולף מדי פעם.


לקראת הצהריים קו הגשם יצפין ויתכן ונראה היחלשות בפעילות גם מאזור השרון ודרומה, במקביל בצפון הארץ יהיה גשום במיוחד!


בשעות אחר הצהריים שקע הרום ידרים עוד וישלח שלוחה נוספת אלינו, ולכן תחול התגברות נוספת בגשמים ויעשה גשום מאד תחילה בצפון ובמהלך שעות הערב הגשמים יתפשטו עד לצפון הנגב יחד עם חיגת הרוח לצפון מערבית.


בלילה תחול התייצבות באטמוספירה והגשמים ייחלשו אך יוסיפו לרדת בליווי סופות רעמים מצפון הנגב וצפונה.
חמישי:


בבוקר יוסיף להיות סגרירי וקריר וגשמים מדי פעם ירדו בעקר במרכז הארץ ובדרומה בליווי סופות רעמים יחידות.


בצפון הארץ יתבהר וירד גשם מקומי מדי פעם.


בשעות הצהריים תחול היחלשות נוספת בגשמים והם ירדו בהפוגות גדולות יותר.


עם ההתקררות בלילה צפוי גל שני למערכת כאשר מעל הים התיכון הרותח תיווצר שוב עננות פעילה ותוריד שם גשם מקומי בליווי סופות רעמים שעשוי להגיע גם לחופים.
יום שישי: