• Weather Now

המחצית השנייה של שנת 2020- השנייה החמה ביותר מקום המדינה

שנת 2020 הסתיימה בדומה לכל שני העשורים האחרונים כחמה מהרגיל במידה ניכרת ומדורגת בין המקום ה-10 ל-7 בסדר השנים החמות מקום המדינה.


מעניין לציין כי כל השנים שהיו חמות יותר מהשנה הנוכחית הן בעשור האחרון, למעט שנת 1960.


אף על פי היותה שנה חמה מהרגיל, בולט השוני בין המחצית הראשונה של השנה (ינואר-יוני) שאופיינה עם טמפרטורות קרובות לממוצע או מעט גבוהות ממנו (הממוצע של ינואר-יוני השנה נמצא במקום 31 בלבד בדירוג השנים החמות ביותר) ורק המחצית הראשונה של שנת 2011 הייתה קרירה יותר מזו של השנה בעשור האחרון.


למרות זאת, המחצית השנייה של שנת 2020 (יולי-דצמבר), הסתיימה כלוהטת במיוחד ומחצית זו מדורגת כשנייה החמה ביותר מקום המדינה! אחרי שנת 2010.


אירוע בולט נוסף שהתרחש השנה, הוא שחודש ספטמבר נגמר כחודש החם ביותר לשנה הנוכחית, אפילו יותר מיולי ואוגוסט שגם הם היו חמים באופן יחסי.


רק בקיץ 1986, חודש ספטמבר הסתיים כחודש החם ביותר לשנה ההיא.