• Weather Now

הסתיו המשוגע בדרך: שרב וסופות רעמים מחר

לאחר חודש אוקטובר "משעמם" שהתאפיין ביציבות באטמוספירה ללא אירועים מיוחדים, אנו נמצאים לקראת הפעילות הראשונה לעונה.


הפעילות נגרמת בעקבות התפתחות שקע רום מערבית לנו שינוע באיטיות לכיווננו מחר ומחרתיים (שבת וראשון), שקע הרום יביא יחד איתו אוויר קר בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, בעוד בשכבות התחתנות נהיה תחת השפעתו של אפיק ים סוף שדואג להביא אוויר חם ויבש ממדבריות ערב לאזורנו.


השילוב של האוויר החם והיבש בשכבות התחתונות עם הקריר והלח בגבוהות יצור מצב של אי יציבות אטמוספרית חריפה ופיתוח של ענני סערה.


מצב זה נקרא "אפיק ים סוף פעיל", סוג של מערכת סינופטית המהווה חלק גדול מאירועי הגשם בסתיו.


"אפיק ים סוף פעיל" מתאפיין בפיתוח משמעותי של ענני סערה, אך בלי תפרוסת אחידה במשקעים בגלל ההתפתחות המקומית של אותם עננים וזה יוצר לרוב מצב של כמויות קטנות של משקעים באופן מרחבי לצד כמויות גדולות בנקודות מסוימות וחוסר דיוק בתחזית.התחזיתיום שבת:


בדומה להיום (שישי), הבוקר יהיה חם, שרבי ויבש עם עננות בגובה רב (ענני נוצה) שתכסה את השמיים.

בצפון הנגב ואולי גם החוף עשוי לשרור ערפל בשל חדירת אוויר לח וקריר מהים תחת שכבה יציבה (אינוורסיה) צרה מאד.