הסתיו המשוגע בדרך: שרב וסופות רעמים מחר

לאחר חודש אוקטובר "משעמם" שהתאפיין ביציבות באטמוספירה ללא אירועים מיוחדי