• Weather Now

הצפות וגשמים רבים שוב לפנינו

כפי שציינו כאן לפני כמה ימים חודש נובמבר השנה עד כה בחלק נרחב מאזור החוף מדורג בין ארבעת עד שני חודשי נובמבר הגשומים ביותר מכל הזמנים!


ומערכת גשם גדולה נוספת לפנינו שתכלול שוב הצפות בחוף.מחר (רביעי):


היום היינו מושפעים תחת החזית החמה של המערכת שכללה עננות בגובה רב ובינוני בכיסוי נרחב ושקיעות יפות.


החזית הקרה של המערכת מתארגנת לה כבר ברגעים אלו צפונית לחופי לוב ותגיע אלינו מחר במהירות.


אך קודם לכן מחר בבוקר יוסיף להיות נוח יחסית בהמשך להיום.


בשעות הבוקר עקב חדירת אוויר לח וקריר מהים תחת שכבה יציבה ונמוכה (אינוורסיה), נראה ערפל בצפון והר הנגב ואולי גם בחוף שיתנקו בהמשך.


לקראת הצהריים תחול התעננות וגשם מקומי ירד בצפון ובמרכז, הגשמים יתגברו ויתחזקו במהלך היום וילוו בסופות רעמים יחידות.


בשעות הערב תכנס החזית הקרה, זו שכרגע נמצאת צפונית ללוב ותחול התגברות והתחזקות בגשמים שילוו בסופות רעמים, ברקים, ברד ופרצי רוח חזקים מצפון הנגב וצפונה, דרומית לכך ירד גשם מקומי.


שימו לב שבדומה למערכת של סוף השבוע האחרון, הערב והלילה של רביעי מסתמנים כאינטנסיביים במיוחד וכמויו