• Weather Now

סיכום הסערה במזרח התיכון, כ-21 הרוגים במצרים

עודכן: 9 במאי 2020

"סערת הדרקון" כפי שהיא מכונה ברשתות החברתיות הכתה במלוא העוצמה את המזרח התיכון ואת מצריים בפרט וגרמה להרוגים, הצפות, רוחות עזות, סופות אבק ושבירת כמה שיאים מטאורלוגים.הסערה נגרמה עקב הדרמת שקע רום לקווי רוחב דרומיים במיוחד ללב מדבר הסהרה, אותו שקע רום הביא אוויר קר במיוחד מצפון בסמוך לאוויר החמים המאפיין את מדבריות הסהרה בחודש מרץ ולכן נוצרו הפרשים תרמלים משמעותיים שיצרו שקע חזיתי עמוק.


ראוי לציין כי גם אותו שקע רום חיזק את הזרם סילון (רצועת רוחות חזקות ברום העליון) שגרמו לעירבוליות להתחזק עוד ולהעמיק את השקע, ובנוסף בגלל הכיוון הדרומי של הרוחות הן תמכו בהסעת לחויות מהאזורים הטרופים צפונה במפלסים הבינוניים והגבוהים.


בעקבות הפרשי הלחץ האדירים החלו לנשב רוחות עזות סביב שקע עמוק במיוחד שבמרכזו הלחץ האטמוספרי עמד על פחות מ-990 מיליבר (לשם השוואה שקעים חורפיים גם בסערות לרוב לא ירדו מתחום ה-1000 מיליבר).

אנומליה (סטייה מהממוצע) של הטמפרטורות ברום הנמוך, שימו לב להפרשי הטמפרטורות החריפים בין הסקטור והחזית החמה (אותם מייצגים הצבעים האדומים הבוהקים) לקרה (הצבעים הכחולים) של השקע בצפון אפריקה.