• Weather Now

פסח קר במיוחד, הלילה קיים חשש לכפור במקומות המועדים

עוד בחציו הראשון של השבוע, חווינו אירוע שרב ממושך, רוחות חזקות גשמים ואובך כבד.


הסיבה לכך הייתה מפגש בין אוויר קר במיוחד מאזור רוסיה שנפגש באוויר חם מאד ממדבריות צפון אפריקה ששרר באזורנו עוד בתחילת השבוע.


אותו מפגש בין שני סוגי אוויר שונים חיזק את הרוחות באזורנו והחריף את תנאי האי יציבות וגרמו לשלושה ימים רצופים עם אובך שהועלה ממדבריות הסהרה וסיני, עננות מרובה שהורידה "גשמי בוץ" יחד עם האובך הכבד וללא שמש כמעט.


כעת, בימים האחרונים גל קור יחסית משמעותי ולא שכיח לתקופה הגיע לאזורנו ומעט צפונית לנו בתורכיה, שלג נערם בגובה פני הים וקישט את העיר איסטנבול במעטה לבן.


אותה מערכת התקשתה להדרים לאזורנו בעקבות התקופה והעיתוי היחסית מאוחר שבו היא הגיעה, אך הצלחנו במעט לקבל שאריות ממנה עם גל קור ששורר כאן בימים האחרונים עם טמפרטורות אף נמוכות יותר מהממוצע לחודש ינואר ושלג בחרמון.


היום (שבת) האוויר הקר עדין נשאר באזורנו ויחד עם ההתקנות בעננות הצפויה הלילה, אנו חוזים לילה קר במיוחד עם חשש להצטברות קרה במקומות המועדים וטמפרטורות חד ספרתיות בכל הארץ.


בהשוואה לעבר עולה כי אף על פי שהימים האחרונים קרים מהממוצע בשיעור ניכר, ראינו בעבר מקרים בהם בתקופה זו של השנה התקבלו טמפרטורות נמוכות ובהרבה מאלו שנמדדו כאן במהלך הימים האחרונים.


לדוגמא: תקופת תחילת ואמצע האביב שהייתה לפני שנתיים (מרץ-אפריל) הייתה קרירה במיוחד.