שיא חום חדש ליבשת אמריקה?... 54 מעלות בעמק המוות

ב