תחזית יום ראשון 1.11.2020

תחזית יום ראשון 1.11.2020