top of page

   כמה גשם ירד בחורף הנוכחי על פי השירות המטאורולוגי 

סיכום משקעים לעונת 2018-2019

בצפון הארץ ירדו בממוצע כ141%! משקעים ממה שיורד בדרך כלל בעונה

במרכז הארץ ירדו בממוצע כ127% משקעים ממה שיורד בדרך כלל בעונה

בדרום הארץ ירדו בממוצע כ97% משקעים ממה שיורד בדרך כלל בעונה

בממוצע ארצי ירדו כ122% משקעים ממה שיורד בדרך כלל בעונה

לסיכום,  עונת הגשמים 2018\2019 הסתיימה כגשומה מהרגיל ואף באופן ניכר בצפון ובמרכז.

בהשוואה לעבר עולה כי במרבית האזורים מדובר בחורף הגשום ביותר מ-2003 ובין ה-10 עד ה-8 החורפים הגשומים איי פעם.

מקומית אף המצב קיצוני יותר וישנם אזורים שמדובר בחורף הגשום ביותר משנת 1992 ובין ה-5 עד ה-3 החורפים הגשומים ביותר!

ככל שמדרימים המצב החיובי מתמתן ואף בדרום הארץ מדובר בשנה יבשה מהרגיל.

כמויות משקעים בחורף,.JPG
תשקיף.jpg
Anchor 1

לסיכום המלא של האתר לחורף 2019-2018 כנסו כאן

bottom of page