Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

בצפון הארץ ירדו בממוצע כ148% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו.

במרכז הארץ ירדו בממוצע כ105% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו.

בדרום הארץ ירדו בממוצע כ87% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו.

בממוצע ארצי (ללא תחנות שבהן נמדדה כמות חריגה של גשם בדרום כמו פראן) ירדו כ113% משקעים ממה שיורד בממוצע עד עכשיו.

עד כה (18.1.2020)  כמויות המשקעים שירדו מתחילת העונה הן גבוהות מהממוצע ואף באופן ניכר בצפון הארץ ובחוף הדרומי ואף ישנם מקומות שבהם כמות הגשם שירדה עד כה עקפה את ממוצע הגשם לכל העונה (הדבר בולט עוד יותר שכמעט כל הגשם ירד בחודש האחרון).

במרכז הארץ כמויות הגשמים קרובות לממוצע ואף מעל באזורים רבים,  באזור השרון קיים עוד גירעון יחסי בגשם.

בנגב הגשמים שירדו עד כה מתחת לממוצע למרות שיש מספר אזורים בערבה ובהר הנגב בהם כמות הגשם עדין גבוהה יחסית בזכות גשמי אוקטובר.

במהלך הימים הקרובים יוסיפו לרדת גשמים נוספים כך שמאזן הגשמים ישתפר בעקר במרכז ובדרום הארץ.