Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

בצפון הארץ ירדו בממוצע כ26%! משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו.

במרכז הארץ ירדו בממוצע כ32%! משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו.

בדרום הארץ ירדו בממוצע כ109% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו.

בממוצע ארצי (ללא חנות שבהן נמדדה כמות חריגה של גשם בדרום כמו פראן) ירדו כ56% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו.

עד כה (12.11.2019)  כמויות המשקעים שירדו מתחילת העונה עד כה נמוכות מהרגיל ברוב אזורי הארץ ואף באופן ניכר,  אולם לאמצע נובמבר עדין לא מדובר באירוע חריג במיוחד.

בנוסף ראוי לציין כי עד כה הגשמים אופיינו ללא תפרוסת אחידה,  משמע הדבר שישנם פערי גשם גדולים בין אזורים סמוכים.

על פי הצפי בשישי ושבת הקרובים ירדו גשמים שיכולים באופן מקומי לשפר את הגירעון הקיים.