top of page

כמויות גשמים לחורף 2023-2022

עדכון אחרון 5.2.2023 בשעה 8:00 בבוקר

לקבלת מידע על תחנות המדידה לחצו כאן

arrow&v

שדה אליהו

גובה:  185 מטר מתחת פני הים

 

כמות גשם שנתית ממוצעת:  281 מ"מ

 

אקלים:   צחיח למחצה

בצפון הארץ ירדו בממוצע כ73% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

במרכז הארץ ירדו בממוצע כ73% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

בדרום הארץ ירדו בממוצע כ93% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

בממוצע ארצי ירדו כ79% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

כמויות הגשמים המצטברות מתחילת העונה עדין נמוכות מהממוצע במרבית האזורים במידה ניכרת.

במהלך התקופה הקרובה יוסיפו לרדת גשמים רחבים בכמויות גדולות ברחבי הארץ כך שגירעון הגשמים הגדול אשר קיים צפוי להתמתן.

רוצים לדעת אם מאזן הגשמים ישתפר?

bottom of page