top of page

כמויות גשמים לחורף 2023-2022

עדכון אחרון 9.2.2023 בשעה 8:00 בבוקר

לקבלת מידע על תחנות המדידה לחצו כאן

שדה אליהו

גובה:  185 מטר מתחת פני הים

 

כמות גשם שנתית ממוצעת:  281 מ"מ

 

אקלים:   צחיח למחצה

בצפון הארץ ירדו בממוצע כ86% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

במרכז הארץ ירדו בממוצע כ93% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

בדרום הארץ ירדו בממוצע כ105% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיו

בממוצע ארצי ירדו כ94% משקעים ממה שיורד בדרך כלל עד עכשיובזכות ריבוי הגשמים שחל בתקופה האחרונה חל שיפור ניכר במאזן הגשמים ביחס לממוצע לתקופה המובילהאם כי עדין ברוב האזורים קיים גירעון בגשמים ביחס לתקופה המובילה,  אולם בצורה מתונה יותר ולא חריגה.

ישנם אזורים בהם כמות הגשם קרובה לממוצע כמו עמקי הצפון,  מישור החוף הדרומי,  השפלה ואף בהרי יהודה כמות הגשם המצטברת עולה על הממוצע לתקופה המובילה.

מערכת גשם הגשם הבאה מסתמנת בעוד שבוע בערך,  אולם נראה כי היא לא צפויה להוריד גשם רב ולכן הגירעון בגשמים צפוי לגדול במהלך התקופה הקרובה.
 

רוצים לדעת אם מאזן הגשמים ישתפר?

bottom of page