Eumetsat_view_2022-03-22T1115

חדר מצב-  תמונת מזג אוויר עדכנית

מזג אוויר עדכני ברחבי הארץ

arrow&v

אנימציה

תמונת לוויין עדכנית

סקירה סינופטית יומית

סקירה סינופטית יומית: 

ברום אנו מושפעים ממעבר של ציר אפיק רדוד אשר מביא טמפרטורות נמוכות יותר ברום העליון והבינוני וגם מעט לחות.

בקרקע אנו תחת השפעה של גראדיאנט דרום מערבי חלש המביא טמפרטורות גבוהות יותר לקרקע.

השילוב של הקרירות ברום והחום בקרקע יחד עם מעט הלחות שמוסעת לאזורנו יכולים להביא לגשמים מקומיים היום.