top of page
Eumetsat_view_2022-03-22T1115

חדר מצב-  תמונת מזג אוויר עדכנית

מזג אוויר עדכני ברחבי הארץ

אנימציה

תמונת לוויין עדכנית

סקירה סינופטית יומית

סקירה סינופטית יומית: 

ברום:  אנו מושפעים מקדמת אפיק הנטוי לאחור שיגרום לתנאי חוסר יציבות מסוימים באטמוספירה,  במהלך אחר הצהריים יחלוף ציר אפיק רדוד ברום שיעודד התפתחות מקומית של עננות ממטירה.

בקרקע:  אנו נמצאים תחת השפעה של אפיק ים סוף בעל ציר מערבי ורוח מזרחית קרה.

משעות אחר הצהריים הציר יחוג למזרחי ורוח צפון מערבית תיבא אוויר קר מאד שעשוי לגרום לשלג נוסף בצפון רמת הגולן והר מירון.

 

bottom of page