top of page
Eumetsat_view_2022-03-22T1115

חדר מצב-  תמונת מזג אוויר עדכנית

מזג אוויר עדכני ברחבי הארץ

arrow&v

אנימציה

תמונת לוויין עדכנית

סקירה סינופטית יומית

סקירה סינופטית יומית: 

ברום:  אנו נמצאים תחת השפעה של אפיק רחב בליווי זרם סילון המביאים לתנאי אי יציבות מסוימים באטמוסיפירה ולהתפתחות עננות ממטירה.

בשעות הלילה יחלוף ציר אפיק מחודד ויעשה גשום מאד.

בקרקע:  אנו נמצאים תחת השפעת גזרה חמה של שקע חורפי חדש הנוצר בסמוך לכרתים,  בשל זרימות הרוח מהים יוסיפו להגיע ענני גשם מדי פעם לצפון ולמרכז.   בשעות הלילה עם הגעתו של השקע לכיוון קפריסין והתעמקותו נושפע מהחזית הקרה שלו ויעשה גשום במיוחד.

 

bottom of page