• Weather Now

החורף חוזר לביקור קצר, שבוע הבא גל חום

אף על פי ששבוע שעבר הסטנו את השעון שעה אחת קדימה אל עבר שעון הקיץ, השבוע וחצי האחרונים היו קרירים למדי ואף עם טמפרטורות לא שגרתיות לתקופה שנמדדו בליל ההסדר האחרון.


זרם הסילון (רצועת רוחות חזקה ברום העליון) באזורנו עוד מוטה מכוון צפון, דבר שמאפשר להמשך התקופה הקרירה באופן יחסי שתגיע לשיא נוסף במהלך מחר (שישי) עם מזג אוויר חורפי לזמן קצר שיכלול גם שלג בחרמון, זו היא לא מתיחת ה-1 באפריל.


מערכות חורפיות בתקופה זו של השנה עם שלג בחרמון הן לא חריגות ומתרחשות לא מעט בחלק הראשון של חודש אפריל, ניתן למנות בשנים האחרונות את חודשי אפריל בשנים 2019, 2015, 2013, 2011 שבהם התרחשו מערכות אף גדולות יותר עם שלג בחרמון ואף בשנים 2019 ו-2015 גם עם שלג בפסגות הצפון.


כבר במהלך חציו השני של הלילה הקרוב (חמישי) תגיע עננות מקדימה לחזית הקרה שתיווצר בים ותוריד גשם מקומי בעקר בצפון הארץ ובחוף.


החלק העיקרי של המערכת יגיע מחר בשעות הבוקר עם התחזקות ברוחות והגעה של חזית קרה שתלווה גם בענני סערה, תחילה בצפון ומהר מאד היא תגיע גם למרכז.


כמו כל חזית קרה חורפית קלאסית, המעבר יאופיין בגשמים בעוצמות חזקות יחסית לזמן קצר, תוך מספר דקות לאחר המעבר שלה בשעות הבוקר השמש תופיע שוב מבעד לרקיע בעקר אצל תושבי החוף.


בהמשך היום הגשמים יתמקדו בעקר בהרים מדי פעם ופחות בחוף כפי שמאופייניות מערכות כאלו בשלב זה של העונה.


כבר במהלך הערב תחול היחלשות ניכרת ברוחות ובתדירות הגשמים.


שבת תהיה סגרירית עם גשמים מקומיים קלים שיכולים לרדת מדי פעם בצפון ובמרכז.