• Weather Now

האם בגלל נגיף קורונה בפעם הראשונה לא נשבור שיאים בפליטת גזי החממה?

עודכן: 21 באפר׳ 2020

כפי שלא מעט מכל שמעתם בשנים האחרונות, ריכוז גזי החממה (המורכבים ממתאן ופחמן דו חמצני) באטמוספרה שלנו הולכת וגדלה מאד מתחילת המהפכה התעשייתית.


מדענים משערים כי כמות גזי החממה שישנה באטמוספרה היום משתווה לזאת שהייתה לפני 5-3 מיליון שנים בזמן שעידן הקרח נגמר, באותה תקופה הטמפרטורה הייתה חמה בממוצע יותר ב- 3-2 מ"צ בממוצע בעולם וגובה פני הים היה גבוה ב 20-10 מטרים יותר מהיום!
איך אפקט החממה עובד?


האפקט עובד בכך שגזי החממה מאפשרים לקרני השמש לחדור לכדור הארץ וכתוצאה מכך פני השטח פולטים חום אל החלל, אותו חום שנפלט לחלל נספג בחלקו על ידי גזי החממה.


כעקרון אפקט זה חיוני מאד להמשך חיינו על כוכב, בלעדיו הלילות והחורפים היו עשויים להיות קשים במיוחד לחיים.


אך ישנה דעה רווחת בקרב רבים מן המדענים שהעלייה בכמות גזי החממה מהמהפכה התעשייתית קשורה בד בבד בהתחממות הגלובלית שמהווה סכנה סביבתית, כלכלית ובריאותית לחיינו כאן.

איך כל זה קשור למשבר הקורונה בחודשים האחרונים?


כפי שבטח רובכם יודעים, מדינות המערב ובפרט 2 המדינות המזהמות ביותר (סין וארצות הברית) מתמודדות כעת עם נגיף הקורונה ובהתאם ישנה ירידה ניכרת בכמות זיהום האוויר ובפליטת גזי חממה בפרט.בדרך כלל ריכוז גזי החממה הגבוה ביותר בשנה מתרחש במהלך חודש מרץ עקב המון סוגי צמחיים הנמצאים בתרדמת לאורך כל החורף שלא עושים פוטוסינתזה (הפקת אנרגיה מאור ופחמן דו חמצני) ולאחר מכן באביב והקיץ יש ירידה זמנית בריכוז גזי החממה עם הפריחה והתעוררות הצמחים בחצי כדור הארץ הצפוני.אנו אמורים להגיע לתקופה בה ריכוז גזי החממה אמור להגיע לשיא, ובינתיים נראה שבאופן חריג הריכוז השנה משתווה לזה של שנה שעברה ואף נמצא במעט מתחתיו.


אירוע כזה לא קרה אף פעם מאז שהתחילו למדוד את כמות גזי החממה באטמוספרה משנות ה-60!!!!האם תיפסק זמנית ההתחממות הגלובלית?


ראשית אנו מדברים על האטה זמנית כרגע בקצב של ריכוז גזי החממה, בינתיים אין ירידה משמעותית בכמות שלהם ועל מנת שתהיה, לא צריך רק האטה בקצב פליטת גזי החממה, אלה פיחות הרבה יותר משמעותי בפליטה למשך שנים ארוכות.


כך שהקטבים עדין נמסים, נשברים שיאי חום, מפלס המים עולה וכדור הארץ נעשה אט אט מקום פחות טוב לחיות בו.
<