• Weather Now

המחצית הראשונה של 2021 ה-6 החמה ביותר מקום המדינה

החודש האחרון (יוני) אומנם נגמר כקריר מהממוצע אך המחצית הראשונה של שנת 2021 בארץ מדורגת כשישית החמה ביותר מקום המדינה.


הדבר בולט בעקר בטמפרטורת המקסימום בששת החודשים האחרונים אשר מדורגת כ-6 החמה ביותר, בעוד טמפרטורת המינימום השנה מדורגת כ-7 החמה ביותר.


כמעט כל השנים שהיו בעלות מחצית ראשונה עם טמפרטורות גבוהות יותר היו בעשור האחרון למעט שנת 2010.במהלך המחצית הראשונה של השנה הלועזית, חלק ניכר מהחודשים התאפיינו בפרקים ארוכים באופן יוצא דופן של טמפרטורות גבוהות ואף במידה חריגה (כמו ינואר וחודש מאי השנה) ובמיעוט פרקים קרירים.


נציין כי שיאי חום חדשים לתקופה נשברו בשפלה ובצפון הנגב במהלך אירוע השרב החריג בסוף חודש אפריל!


בעולם עוד טרם יצא דו"ח האקלים ליוני 2021, אך מהדו"ח שיצא בחודש מאי, עולה כי התקופה של ינואר-מאי 2021 היא ה-8 החמה ביותר.


גם כאן, כל השנים שהיו חמות יותר, היו בעשור האחרון.לקוח מתוך סקירה אקלימית של חודש יוני מאתר השירות המטאורולוגי


דירוג השנים החמות ביותר בישראל מתחילת המדידות לתקופה של ינואר-יוני בתחנת ירושלים
סקירה כללית על ששת חודשי השנה הראשונים:


ינואר- חם במידה ניכרת וכמויות המשקעים נעו סביב הממוצע, ראוי לציין כי עד אמצע החודש לא ירד גשם כלל, תופעה חריגה מאד לשיא החורף והדבר אירע רק פעם אחת מתחילת המדידות, בינואר 2021.


המחצית השנייה של החודש הייתה גשומה מהרגיל ובמהלכה היה פרק גשם ארוך בעל 8 ימים.פברואר- חם במידה ניכרת וגשום במרכז ובדרום ויבש מהרגיל בצפון, החודש בדומה לינואר התאפיין בפרקי יובש וטמפרטורות גבוהות ממושכים.

מרבית משקעי החודש ירדו בסערה חזקה שהצליחה לגרום למשקעים להגיע לממוצע ואף לחצות אותו בחלק מהאזורים.

בנוסף במהלך הסערה הצטבר שלג רב בהרים כולל ירושלים. ומדובר באירוע השלג הנרחב והכבד ביותר בארץ ב-6 השנים האחרונות.מרץ- טמפרטורות קרובות לממוצע ויבש מהרגיל, בניגוד לחורף היו יחסית הרבה פרקי גשם במהלך החודש אך רובם לא הורידו כמויות גדולות.