• Weather Now

לאחר נובמבר גשום במיוחד, רגיעה במזג אוויר

לאחר נובמבר גשום במיוחד אשר לאורך החוף ובחלקים מצפון הארץ הוא הגשום ביותר ב-26 שנים האחרונות ואף באזור חוף הכרמל משנת 1986 אנחנו לקראת רגיעה במזג אוויר בתקופה הקרובה.


הסיבה לכך היא התייצבות אזור לחץ אוויר גבוה במיוחד (רמה ברומטרית) מעל מזרח אירופה שימנע מאפיקי רום מכוון צפון להדרים אלינו.


במקביל, במערב אירופה צפוי לשרור מזג אוויר סוער במיוחד עם שלגים כבדים מאד באלפים והפירנאים.


לרוב מערב ומזרח אירופה יהיו מנוגדים במזג אוויר בגלל הנטייה של זרם הסילון (רצועת רוחות חזקות ברום העליון) להדרים ולהצפין לפי תהליכים מסוימים באטמוספירה.


זה לא אומר שמעכשיו תחול עצירת גשמים ממושכת וקיצונית, מערכות קרות שיגרמו לחוסר יציבות באטמוספירה בהחלט יגיעו מדי פעם ובמגע עם הים התיכון החמים הן יכולות להתעמק ולהתחזק, אך הן יהיו חלשות יותר ויגיעו בתדירות נמוכה יותר ממה שהורגלנו אליו בחודש האחרון.


לדוגמה, גשמים מקומיים צפויים לרדת מחר ומחרתיים ואף בסוף השבוע באזורנו, אך ברוב הארץ לא יראו הרבה גשם אם בכלל (מקומית\נקודתית תמיד קיים סיכוי לאירוע מעניין).


בטווח המעט רחוק יחסית (לקראת סוף השבוע הבא) תתכן מערכת מעט משמעותית יותר מאלו שצוינו כאן קודם, אולם גם אם היא תגיע, אין להשתוותה לאותן מערכות חזקות שהיו כאן בתקופה האחרונה.


ראוי לציין גם שכמויות הגשמים עד כה גבוהות מהממוצע במידה ניכרת בעקר בחוף ובצפון הארץ כך שייקח עוד זמן רב עד שיחול גירעון בגשם המצטבר אם הרגיעה תתפרס על זמן רב.


רגיעות כאלו, שכיחות לסתיו ומתרחש